Deventer/Zutphen- Wegens achterblijvende resultaten de afgelopen jaren hebben de vestigingen TCR Vervoer Regio Deventer en TCR Vervoer Regio Zutphen maandag 30 juni jl. faillissement aangevraagd aangezien zij niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Bij deze vestigingen zijn circa 170 personeelsleden werkzaam.

Belangrijkste reden zijn de verslechterde marktomstandigheden, de krimpende markt en bezuinigingen op diverse vervoersproducten van met name de overheid. Hieronder vallen het AWBZ-vervoer (gezondheidsinstellingen), het OV-gedeelte van Regiotaxi in Deventer. Bovendien is in 2013 door een aanbesteding Regiotaxi Gelderland weggevallen. Door deze oorzaken zijn de verliezen van deze bedrijven opgelopen.

Diverse bezuinigingsacties en reorganisaties hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Tevens is onlangs bekend geworden dat het leerlingenvervoer voor de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe, Deventer en Zutphen, welke deels door de getroffen bedrijven wordt uitgevoerd, na een Europese aanbesteding eveneens niet aan TCR Vervoer is gegund.

De andere vestigingen van TCR Groep waaronder TCR Vervoer Regio Raalte, Dalfsen en Hardenberg en TCR Tours te Raalte zijn financieel wel gezond en vallen niet onder dit faillissement. Faillissementsaanvraag was noodzakelijk om de andere gezonde vestigingen van de TCR Groep niet in gevaar te laten komen.

Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een gedeeltelijke doorstart. TCR Vervoer Regio Raalte zal in ieder geval voor een aantal vervoersproducten, waaronder de Regiotaxi Salland en een aantal instellingen de vervoersplicht op zich nemen.

(bron:TCR)