Deventer – In 2020 is de gemeente Deventer begonnen met de voorbereiding van de herinrichting Havezatelaan. Dit in navolging op de werkzaamheden aan het Wezenland en de Keizer Karellaan.

Aan onderhoud zijn toe:

 • de Havezatelaan (inclusief ventwegen);
 • de parkeerplaatsen en bestrating rondom de flats;
 • de rotonde Laan van Borgele;
 • het fietspad Laan van Borgele, ten noorden van de rotonde richting sportvelden;
 • het 1e deel van het pad Borgelerhofweg;
 • de overgang Havezatelaan/Oranjelaan: we verwijderen de verkeersdrempel/wegversmalling en vervangen het asfalt.

Definitief ontwerp is gereed

Het ontwerp (pdf, 7 MB) is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners en belanghebbende organisaties, adviesbureau, vakspecialisten en beheerders.

Planning en vervolg

Namens de gemeente Deventer zal aannemer NTP de werkzaamheden gaan uitvoeren.

 • De werkzaamheden starten 21 juni 2021 met de afsluiting en het opbreken van de rotonde en de aansluiting tot aan De Kamp (fase 1). De bedoeling is dat voor 2 augustus de rotonde weer open is voor verkeer.
 • De aannemer gaat na de bouwvak (na 20 augustus) gefaseerd door de overige delen van het plangebied. Hierover volgt later meer informatie. Aannemer NTP gaat hierover ook zelf berichten.
 • Aannemer Van Gelder gaat ook op 21 juni 2021 beginnen met de werkzaamheden rond de rotonde tot de Kamp. Dat doet de aannemer in opdracht van het waterleidingbedrijf Vitens en Enexis Gas en Stroom.
 • De verwachting is dat de totale werkzaamheden rond februari 2022 gereed zijn.

Omleidingen

Vanwege de werkzaamheden zijn er omleidingen voor het verkeer. De tekeningen met verkeersomleidingen vindt u onderaan deze pagina. De omleidingen zijn aangegeven met borden.

Buslijn 161 volgt tot en met 23 juli 2021 een andere route. De halte Havezatelaan vervalt. De tijdelijke halten zijn WKC Borgele, Beugelskamp en Het Vlier. Kijk voor reisinformatie op www.rrreis.nl.

Verduurzamen

In het ontwerp hebben we rekening gehouden met duurzaamheid. Wist u bijvoorbeeld dat:

 

 • het oppervlak ongeveer 10% meer groen en beplanting bevat dan in de oude situatie?
 • we regenwater onder de nieuwe rijbaan in een speciale fundatie opvangen, vasthouden en laten infiltreren?
 • we het regenwater van de flats (gedeeltelijk, de voorzijde van de flats) afkoppelen en het water laten infiltreren?
 • dat Circulus Berkel, naast de bestaande afvalcontainers, ook papiercontainers en groente, fruit en tuinafval (GFT) containers bij de flats laat plaatsen?

 

Wilt u zelf verduurzamen? Dan zijn er meerdere mogelijkheden.

Heeft u vragen?

Voor vragen en opmerkingen kunt contact opnemen met Monique van Bekkum:

Blijf op de hoogte