Oost Nederland – De Politie heeft in Oost Nederland een onderzoek afgerond tegen drie verdachten uit Deventer, Apeldoorn en Hardenberg. Dit in opdracht van de Officier van Justitie in verband met hun vermoedelijke betrokkenheid bij het illegaal saneren van asbest.

De betrokken asbestsaneerder is in de afgelopen vier jaar al twee maal eerder voor soortgelijke feiten bekeurd. In opdracht van het Openbaar Ministerie stelde de politie een onderzoek in naar het verwijderen van asbest op verschillende adressen in de gemeenten Deventer, Raalte, Heeten en Apeldoorn.

Illegaal asbest saneren

Tijdens dit onderzoek bleek dat op in ieder geval vier adressen asbesthoudend plaatwerk vermoedelijk illegaal is verwijderd. Op twee adressen bleek het terrein, na de verwijdering, nog met asbest besmet te zijn. Hierdoor moest er opnieuw, tegen hoge kosten, een asbestsanering worden uitgevoerd.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat op een bouwplaats vervolgwerkzaamheden zijn uitgevoerd terwijl deze onvoldoende was gereinigd van asbestdeeltjes.

De betrokkenen waarbij het asbesthoudende materiaal illegaal was verwijderd zijn inmiddels ook als verdachte gehoord. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de vermoedelijk illegale saneringen.

Onjuiste papieren

Door het asbest-saneringsbedrijf is vermoedelijk stelselmatig gebruik te zijn gemaakt van onjuiste documenten. Met deze documenten zou zijn geprobeerd om illegale asbestsaneringen af te dekken.

Gelijktijdig met het strafrechtelijke onderzoek is ook gestart met een onderzoek naar de naleving van de verschillende vergunningsvoorschriften op de bedrijfslocatie van het saneringsbedrijf. Ook werd gecontroleerd of de bedrijfsvoering wel in overeenstemming was met de verleende milieuvergunning.

Met dit onderzoek en deze aanhoudingen hopen zowel het Openbaar Ministerie als de politie een signaal af te geven aan de asbestsanerings-branche waaruit blijkt dat er serieus wordt gekeken naar malafide praktijken in deze branche.

Schade voor gezondheid

Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en op termijn kanker of stoflongen veroorzaken. In Nederland stierven in 2007 ongeveer 400 mensen aan mesothelioom, dit is kanker aan het long- of buikvlies. Daarnaast waren er naar schatting in 2010 zo’n 900 gevallen van longkanker aan asbest te wijten.

Het kan soms tientallen jaren duren voordat ziekteverschijnselen zich openbaren na het moment van blootstelling. Regels die voorkomen dat asbest in het milieu of leefomgeving terechtkomt, moeten dan ook strikt worden nageleefd.

Daarnaast halen bedrijven die zich niet aan de regels houden een oneerlijk concurrentievoordeel ten opzichte van bedrijven die zich wel aan de regels houden.

De overheid treedt hier dan ook tegen op.