Deventer – Aannemer Hegeman uit Nijverdal gaat de fietsenstalling onder het stationsplein bouwen in opdracht van ProRail en de gemeente Deventer. Als alles volgens planning verloopt, is de nieuwe fietsenstalling in 2016 klaar.

Begin 2014 start de aannemer met het maken van tijdelijke voorzieningen zoals looproutes en een alternatieve fietsenstalling tijdens de bouw. Daarna wordt de huidige ondergrondse fietsenstalling buiten gebruik genomen en wordt begonnen met de nieuwe fietsenstalling. Het station blijft gedurende de bouw van de fietsenstalling bereikbaar, maar overlast voor de reizigers en omwonenden is niet te voorkomen.

Ondergrondse fietsenstalling

Door de verwachte toename van het aantal reizigers ontstaat er meer druk op de beperkte ruimte in het stationsgebied. De nieuwe fietsenstalling biedt plaats aan circa 3.600 fietsen. De stalling krijgt een betere in- en uitgang, zodat reizigers makkelijk met hun fiets de stalling in kunnen. Fietsparkeren is dan alleen nog toegestaan in de ondergrondse stalling of aan de Voorstad-zijde van het station.  Het stallen van fietsen in de nieuwe stalling is gratis.

Stationsomgeving Deventer

Het stationsgebied van Deventer is een belangrijk knooppunt in de stad en de regio. Dagelijks stappen ruim 18.000 mensen in en uit de trein op het Deventer station. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren met 30% stijgt. De gemeente gaat dit gebied met financiële steun van de provincie Overijssel voorbereiden op de toekomst. Naast de aanleg van de ondergrondse fietsenstalling wordt er ook gewerkt aan een vast 3e perron en een overzichtelijk busplein.

Ruimte voor de fiets

De bouw van de stalling in Deventer is onderdeel van het ProRail programma Ruimte voor de Fiets. Gemiddeld pakt ruim 40 % van de reizigers de fiets naar het station. Om de reis van deur tot deur gemakkelijker en comfortabeler te maken, verbetert ProRail fietsenstallingen bij stations door:

  • vervanging
  • uitbreiding
  • betere benutting van bestaande stallingen
  • nieuwbouw

Sinds 1999 zijn er landelijk ruim 300.000 fietsplaatsen nieuw gebouwd en gemoderniseerd op bijna 400 stations. Het totaal aantal stallingsplaatsen bij stations is nu zo’n 400.000 en groeit de komende jaren naar ruim 500.000.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op spoorzone.deventer.nl

Bron: gemeente Deventer