Regio- Op jaarbasis worden binnen de regio IJsselland tussen de 250 en 300 reanimaties verricht. Bij een groot aantal van die keren is de reanimatie reeds opgestart door burgerhulpverleners door middel van Basic Life Support (BLS) ondersteund door de AED. Dat de inzet van burgerhulpverleners wezenlijk bijdraagt aan het snel opstarten van de reanimatie en de kwaliteit ervan, is de afgelopen jaren aangetoond.  In een reanimatiesetting wordt vaak onder druk en vaak in een hectische situatie gewerkt. Het reanimeren wordt in veel gevallen door het ambulanceteam, vaak naadloos, overgenomen. Regelmatig wordt de patiënt vervolgens al reanimerend vervoerd naar het ziekenhuis.
Om de kwaliteit van het reanimeren nog verder te verbeteren, met name ook in de ambulance, is er in 2014 een onderzoek gestart. Twee verpleegkundig specialisten van RAV IJsselland hebben het gebruik van mechanische thoraxcompressie (MTC) onderzocht. Dit heeft er toe geleid dat RAV IJsselland vanaf 17 mei 2016 gaat werken met mechanische thorax compressie, in het bijzonder de AutoPulse® van de firma ZOLL.

Hoe werkt de AutoPulse®?
Een reanimatiepatiënt wordt aan de AutoPulse® gekoppeld. Deze meet automatisch de omvang en compliantie van de thorax van de patiënt en biedt volledige ‘op maat gemaakte’ thoracale compressies. Door de volledige thoraxcompressies waarborgt de AutoPulse® goede resultaten om de spontane circulatie te herstellen. Ook biedt de AutoPulse® ambulancehulpverleners ondersteuning in een reanimatiesetting door geautomatiseerde, continue en effectieve thoraxcompressies te waarborgen. De ambulanceverpleegkundige hoeft hierdoor niet meer al staande in het – met spoed! – rijdende voertuig te reanimeren. Dit geeft een verbetering in hands-off tijd en brengt rust binnen de hulpverlening, waarbij aspecten als veiligheid, efficiency en ergonomie beter zijn geborgd. De AutoPulse® voert thoraxcompressies uit conform de richtlijnen van de ERC.

Opleiding
Alle medewerkers hebben een gerichte scholing gehad om adequaat en professioneel met de AutoPulse te kunnen werken. De scholing bestaat uit een praktijktraining in combinatie met speciale E-learning modules. Nu deze fase van scholing  is afgerond en certificering van ambulancehulpverleners heeft plaatsgevonden, wordt de AutoPulse® in gebruik genomen binnen het verzorgingsgebied van RAV IJsselland.

Protocol
In de ambulancesector wordt gewerkt volgens de Landelijke Protocollen Ambulancezorg (LPA8). Dit blijft leidend, met daarnaast een lijst met indicatie, contra-indicatie en exclusie criteria, opgesteld door onze medisch managers. Vanaf 17 mei a.s. is de AutoPulse operationeel op de ambulance aanwezig.

De AutoPulse® is gelijktijdig ook bij de Twentse collega’s van Ambulance Oost in gebruik genomen.

Wellicht ten overvloede, bij elke reanimatiemelding geldt, dat het zo snel mogelijk starten van BLS en gebruik van AED cruciaal is voor de uitkomsten van de reanimatie. De inzet van de burgerhulpverlener is enorm belangrijk! Het  in gebruik nemen van de AutoPulse® is aanvullend voor het ambulanceteam en vooral tijdens transport van de patiënt.

Op de website http://www.ravijsselland.nl/nieuwste-techniek/mechanische-thorax-compressie  krijgt u een impressie van de AutoPulse® en de wijze waarop het in de praktijk gehanteerd wordt.

46b6b775-4fdb-444f-8d29-d3c9a082ce5a

Bron: RAV IJsselland