Deventer- Bij Koninklijk Besluit is de heer Jaco Remmelink benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Carlo Verhaar reikt, namens Zijne Majesteit de Koning, de onderscheidingstekens uit.

Thumbnail

Voor het Architectuurcentrum Rondeel is de heer Remmelink onmisbaar. Hij is sinds de oprichting in 1994, zeer actief betrokken bij het centrum. Als maker van exposities, projectleider, organisator van debatten, suppoost en lid van de programmaraad is hij de gedroomde vrijwilliger.

Hij is een verbinder en een vernieuwer. Ook voor de Deventer gemeenschap, omdat hij met zijn kennis en inbreng vanuit de landschapsarchitectuur, ruimtelijke ordening en de gebouwde omgeving dichter bij de mensen brengt.

Daarnaast is de heer Remmelink 9 jaar voorzitter geweest van de diaconie van de protestantse gemeente Diepenveen. Hij heeft het voorzitterschap met hart en ziel vervuld en was door zijn grote betrokkenheid een inspiratiebron voor zijn medediakenen en een motivator in het geheel van de kerkenraad. Nog steeds is de heer Remmelink wijkcontactpersoon. Hij onderhoudt het contact in de wijk en is de “ogen en oren” van de kerkenraad.

Sinds 2017 verzorgt de heer Remmelink de serie “In Beeld”. Hij interviewt dorpsbewoners over hun bezigheden en plaatst de verhalen op www.dorpspleindiepenveen.nl. Zo draagt hij bij aan het levendig houden van de contacten en de sociale samenhang binnen het dorp Diepenveen.

De onderscheidingstekens worden uitgereikt rond 20.00 uur, in Het Stormink, tijdens het 25-jarig jubileumfeest van Architectuurcentrum Rondeel.