Deventer- Dusseldorp heeft al langer last van uitdagende marktomstandigheden. Nu een spoedig en robuust herstel in de infra- en afvalbranche uitblijft en een aantal eerder gedane investeringen minder goed rendeert, zal zij haar capaciteit en kostenstructuur aanpassen. De capaciteits- en kostenreductie zullen substantiële sociale gevolgen hebben.

Adriaan Visser (gedelegeerd commissaris) verklaart: “De bedrijfscontinuïteit en werkgelegenheid voor een grote groep medewerkers staan voorop, vandaar dat wij besloten hebben niet langer af te wachten maar stappen te nemen. In goed overleg met de ondernemingsraad zijn de te volgen processtappen bepaald. Momenteel wordt gewerkt aan een sociaal plan om de gevolgen van het ontslag van de getroffen medewerkers te verzachten; hierover wordt begin volgend jaar met de werknemersorganisaties onderhandeld.
Ons streven is om de boventallige medewerkers in de eerste maanden van 2015 te informeren. Gekozen is voor volledige transparantie. Betrokken medewerkers zien en voelen dat de resultaten niet goed zijn, zo ook in ons geval”.

De ingreep maakt deel uit van een herstelplan. Naast de reductie van het aantal personeelsleden wordt nog een aantal maatregelen getroffen waarmee de winstgevendheid structureel kan worden verbeterd.

Visser vervolgt: “Na deze ingreep komen we er sterker uit; daar ben ik van overtuigd. Onze opdrachtgevers verwachten ook niet minder, en zo hebben we onze uitstekende reputatie verdiend: kwaliteit tegen een aanvaardbare prijs en altijd inspringend op klantbehoeften. Met elkaar werken we aan een sterk Dusseldorp, toekomstbestendig en blijvend servicegericht.”

Dusseldorp