Deventer- Het bestemmingsplan voor de realisatie van Film en Theater de Viking kan voor besluitvorming naar de raad.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Geen zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot en met 11 juni ter inzage gelegen. Tijdens die termijn zijn er geen zienswijzen ingediend.

Procedure

De procedure van dit bestemmingsplan wordt gecoördineerd met andere vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van Film en Theater de Viking. Ook op deze vergunningen zijn geen zienswijzen ingediend. De vergunningen worden straks apart verleend door de betreffende bestuursorganen, maar worden wel tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Planning

De verwachting is dat de gemeenteraad in september besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan.