Deventer- De chirurgen van Gelre Apeldoorn, Gelre Zutphen en het Deventer Ziekenhuis gaan nauw samenwerken. Door deze bundeling van kennis en ervaring weten patiënten zich verzekerd van optimale specialistische heelkundige zorg binnen de Stedendriehoek, ook op het gebied van de minder vaak voorkomende chirurgische behandelingen. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat patiënten voor zeer specialistische behandelingen moeten reizen naar een ziekenhuis buiten de regio.

 

“Patiënten kunnen door deze samenwerking gewoon onder behandeling blijven in hun eigen vertrouwde ziekenhuis in de Stedendriehoek”, leggen de chirurgen uit. “Alleen de zogenoemde hoogcomplexe behandelingen worden geconcentreerd in één van de drie ziekenhuizen. Door deze relatief weinig voorkomende operaties te concentreren doen de chirurgen de ingreep vaker, zodat zowel de chirurg als zijn team meer ervaring hebben met de operatie. Belangrijk om hierbij te benadrukken is dat zowel de voor- als de nazorg plaats blijven vinden in het ‘eigen’ ziekenhuis. Door deze werkwijze zorgen we voor een optimale kwaliteit van de behandeling. Verder blijven de veel voorkomende chirurgische behandelingen gewoon plaatsvinden in alle drie de ziekenhuizen in de Stedendriehoek.”

 

Welke aandoeningen waar?

In eerste instantie hebben de ziekenhuizen in de Stedendriehoek afspraken gemaakt over de verdeling van een vijftal hoog specialistische oncologische aandoeningen en over hoog specialistische operaties in verband met vernauwingen van de halsslagader (carotis).

  • Patiënten die een operatie moeten ondergaan in verband met longkanker, slokdarm- of maagkanker worden alleen geopereerd in Gelre Apeldoorn.
  • Patiënten die voor leverchirurgie in aanmerking komen worden geopereerd in het Deventer Ziekenhuis of in Gelre Apeldoorn. De complexe leverchirurgie vindt alleen plaats in het Deventer Ziekenhuis.
  • Patiënten die voor endeldarmoperaties (rectumchirurgie) in aanmerking komen worden geopereerd in het Deventer Ziekenhuis of in Gelre Apeldoorn. De complexe endeldarmoperaties vinden alleen plaats in het Deventer Ziekenhuis.
  • Operaties aan de halsslagader (carotischirurgie) worden verricht in het Deventer Ziekenhuis of in Gelre Apeldoorn.

De genoemde aandoeningen zijn door de specialismen die bij de behandeling zijn betrokken vastgelegd in gezamenlijke zorgpaden, waarin het gehele zorgtraject staat beschreven.

Zoals aangegeven zijn dit de eerste afspraken. In de toekomst wordt de samenwerking mogelijk verder uitgebreid voor andere aandoeningen.

 

Samenwerking tussen vakgroepen

In 2013 bleek voor een bestuurlijke fusie van de ziekenhuizen in de Stedendriehoek onvoldoende draagvlak te bestaan. Wel is daarbij expliciet aangegeven dat dit een goede en functionele samenwerking tussen vakgroepen van medisch specialismen niet in de weg hoeft te staan. De samenwerking op het gebied van de oncologische chirurgie is hiervan nu de eerste concrete uitwerking, die dan ook door beide ziekenhuisorganisaties wordt ondersteund en gefaciliteerd.

 

Landelijke ontwikkelingen

De samenwerking van de chirurgen in de Stedendriehoek sluit aan bij de kwaliteitseisen en volumenormen die de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS), de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de zorgverzekeraars in toenemende mate stellen. Door complexe chirurgische ingrepen te concentreren in één ziekenhuis gaat het behandelvolume omhoog, waardoor de kwaliteit verbetert en de patiënt hiervan profiteert. Bovendien wordt hierdoor voorkomen dat patiënten ver moeten reizen.

dz-logo