Deventer- Burgemeester en wethouders geven ruimte aan ondernemerschap voor de horeca. Op het Grote Kerkhof kunnen zich meer horecazaken vestigen en geldt geen maximum aantal. Op de Brink is tot uiterlijk 1 januari 2019 uitbreiding mogelijk tot het vastgestelde maximum. In de rest van de binnenstad is met maatwerk soms uitbreiding mogelijk.

Dit stelt het college voor aan de gemeenteraad. De voorstellen staan in de nota “Horecabeleid Deventer 2016 – 2020”.

Versterken

De horeca is een belangrijke sector van de Deventer economie. Horecaondernemers willen inspelen op nieuwe wensen van consumenten. Daar past een horecabeleid bij dat daarvoor de ruimte biedt. Daarom is gekozen voor een beleid dat maatwerk mogelijk maakt en voorziet in het versterken van de bestaande horecastructuur. Op het Grote Kerkhof is ruimte voor groei en die ontstaat  op  termijn ook op de Brink. Daarbuiten is maatwerk mogelijk.

Naar aanleiding van reacties van de horeca op de Brink heeft het college besloten dat er nu geen verruiming komt van het huidige aantal horecazaken op de Brink. Behoud van de kwaliteit van het huidige aanbod staat hier centraal. Vanaf uiterlijk 1 januari 2019 wordt dit maximum losgelaten en is weer verdere groei mogelijk.

Samenwerking en inspraak

Onderdeel van het horecabeleid is een voorstel van de Koninklijke Horeca Deventer om de samenwerking tussen gemeente en horecaondernemers verder te verbeteren. Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Deventer en de Deventer horeca zijn betrokken geweest bij het plan en zijn positief op het nieuwe horecabeleid. De 7 inspraakreacties hebben geleid tot aanscherping van het nieuwe beleid.