Deventer – Landgoed de Bannink, Stichting IJssellandschap en stichting Kostbaar Salland beheren samen 60 hectare natuur in de stadsrand van Deventer. Deze afspraak hebben de partijen op 3 september in een contract vastgelegd met de gemeente. Met dit contract is het beheer van de natuur in Gooiermars, ten oosten van Deventer, minimaal 30 jaar gegarandeerd.

De natuur is gerealiseerd in het kader van de gebiedsontwikkeling Gooiermars. Het is een gebied geworden met plek voor natuur, landbouw en water. De afspraak over het beheer is het sluitstuk van de gebiedsontwikkeling.

Beheerfonds

De provincie Overijssel, gemeente Deventer en de landgoederen vullen gezamenlijk het beheerfonds. Stichting Kostbaar Salland beheert het geld en keert langjarig een vergoeding uit aan de landgoederen. Zij beheren de nieuwe natuur samen met hun pachters. Een beheerfonds in deze vorm is nieuw en kan mogelijk als voorbeeld gelden voor andere gebieden.

Gooiermars

De ontwikkeling van Gooiermars heeft een grote impact gehad op het gebied en de aanwezige agrarische bedrijven. Naast de realisatie van nieuwe natuur was er ook aandacht voor het verbeteren van de verkaveling van landbouwbedrijven, het versterken van de identiteit van het landschap en de aanleg van waterbergingen. Om de verbinding met de stad te versterken, zijn er wandelverbindingen langs de nieuwe natuur gerealiseerd, met middenin het gebied een informatief uitkijkpunt.