Deventer- De Kern start op donderdag 5 november met een Sociale Buurtkamer en is vanaf dan iedere donderdag geopend van 13:00 tot 15:00 uur. De nieuwe Buurtkamer bevindt zich in het Huis van de Wijk in Rivierenwijk,  aan de Spuistraat 48. Hier is een gezellige ruimte ingericht waar de deelnemers elkaar kunnen ontmoeten.

Zelfstandig wonende allochtone mensen kunnen het door uiteenlopende oorzaken moeilijker krijgen. Bijvoorbeeld door ziekte, beperkingen, taalachterstand, cultuurverschillen, onwetendheid of omdat zij al langere tijd alleen zijn. Soms is het nodig om iets extra’s voor hen te organiseren, zodat zij op hun eigen manier actief kunnen zijn en contact blijven houden met hun omgeving. De Sociale Buurtkamer is er voor iedereen van allochtone afkomst (ongeacht de leeftijd) die zo’n steuntje in de rug kan gebruiken. De medewerker van De Kern maakt samen met de deelnemers een programma.

De Sociale Buurtkamer heeft geen vast programma waar mensen aan mee ‘moeten’ doen. De deelnemers geven zelf aan waar hun interesses en behoeftes liggen. Bijvoorbeeld: hoe houd ik mijn eigen administratie bij? Wat houd mij tegen om een formulier zelfstandig in te vullen? Welke WMO aanvragen zijn er? Etc. De begeleiding ondersteunt hen om iets te gaan doen wat daar bij aansluit. De vorm en inhoud van deze onderwerpen worden samen met de deelnemers  bepaald. Ook is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar advies te vragen. Het doel is om de deelnemers zelf te laten nadenken over hun belemmeringen en hoe ze zelf hun zelfstandigheid kunnen vergroten.

De Sociale Buurtkamer start met een kop koffie/thee en wordt na de inhoudelijk activiteiten afgesloten met tips en adviezen over het besproken onderwerp.

Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Mensen uit de Rivierenwijk kunnen elkaar helpen. Vrijwilligers, buren en familie maar ook huisartsen, moskeeën, kerken, thuiszorg of buurtorganisaties maken zich soms zorgen over iemand. Wanneer u denkt dat de Sociale Buurtkamer een oplossing kan zijn, bespreek dat dan met degene waar het om gaat. U helpt iemand door samen contact op te nemen voor een afspraak. De eerste stap is altijd een persoonlijk gesprek thuis of bij De Kern. En het is prima om daar iemand bij te vragen: familie, kennis of bijvoorbeeld een buurvrouw.

Voor meer informatie of aanmelden, kunt u contact opnemen met: Sengul Sacik-Kelekci, 06-22377962s.kelekci@stdekern.nl