Deventer-De draagvlakmeting voor het Veiligheidsfonds op de bedrijventerreinen heeft het vereiste aantal voorstemmers van 67% net niet gehaald. Het Veiligheidsfonds had tot stand moeten komen door gebruik te maken van de Wet op de Bedrijveninvesteringszones (BIZ).

Voor het instellen van een dergelijke zone gelden 3 eisen. Bij de draagvlakmeting moet tenminste 50% van de stemgerechtigden hebben gestemd. Aan dit vereiste is voldaan. Van de in totaal 782 WOZ-objecten hebben 406 bedrijven gestemd. Dat is 51,9%. Verder moet de som van de WOZ-waarden van de voorstemmers meer zijn dan die van de tegenstemmers. Met 76,5% is ook aan dit criterium ruim voldaan.

Net niet

Tenslotte moet 2/3 van de bedrijven die gestemd hebben vóór het instellen van de BIZ zijn. Er hebben 250 bedrijven, ofwel 61,6%, voor gestemd. Dat is ruim 5% te weinig voor het benodigde percentage.

Lars van Beek, voorzitter van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Deventer (SBBD), een samenwerkingsverband van Bedrijvenparkmanagement Deventer en MKB Deventer: “We hebben heel veel energie in dit project gestopt. Als we het dan net niet halen, is dat natuurlijk behoorlijk teleurstellend . ”

Wethouder Hartogh Heys: “Het is enorm jammer dat de invoering van de BIZ het op een haar na niet heeft gehaald. Bijna 62% voorstanders is een geweldig resultaat. De lat van een 2/3 meerderheid is ook wel erg hoog. We willen daar bij het Ministerie aandacht voor gaan vragen. “

Cameratoezicht

Bedoeling van het veiligheidsfonds was om de kosten voor cameratoezicht eerlijker te verdelen over alle ondernemers op de bedrijventerreinen en het aantal camera’s verder uit te breiden. De continuïteit van het huidige toezicht met 45 camera’s is veiliggesteld door de ruim 200 deelnemers aan de collectieve beveiliging. De SBBD buigt zich nu over andere mogelijkheden om het cameratoezicht verder uit te breiden.

Meer informatie over de draagvlakmeting is te vinden op www.deventer.nl/biz.