Deventer – Ondanks de crisis hebben de corporaties in Deventer afgelopen jaar veel nieuwe woningen gebouwd. Ook investeerden zij in renovaties waarbij energiebesparing voorop stond. Wel bleef de bouw van sociale koopwoningen wat achter. Dat blijkt uit de jaarverantwoording van de prestatieafspraken van de gemeente met woningcorporaties.

De corporaties leverden in 2013 ruim 200 nieuwe woningen op. In de herstructureringswijken Keizerslanden, Rivierenwijk en Voorstad Oost is grote vooruitgang geboekt.

Nieuwbouw herstructurering

In de Rivierenwijk bouwde Rentree 47 nieuwe woningen: 35 huur- en 12 koopwoningen. In Keizerslanden leverde Woonbedrijf ieder1 in het Landsherenkwartier 82 nieuwe huurwoningen op. Er werden 177 sociale huurwoningen gesloopt in deze wijken. Op het T&D Kwartier ontwikkelde Rentree in totaal 79 nieuwbouwwoningen, waarvan 65 huur- en 14 koopwoningen. In 2013 werden er al 36 woningen opgeleverd; voor de zomer van 2014 volgt de rest.

In Schalkhaar kwamen er 51 nieuwbouwwoningen bij. De Marken realiseerde in de WijtenhorstĀ  36 multifunctionele woningen en 8 starterskoopwoningen. Ook aan de Alferdinkweg kwamen 13 koopwoningen voor starters.Het slechte economische klimaat en veranderende regelgeving voor corporaties hebben tot gevolg dat de bouw van sociale koopwoningen moeilijk is voor corporaties. Daardoor blijven de resultaten daarvan achter.

In 2013 sloten gemeente, corporaties en marktpartijen het bouwakkoord, met afspraken over de nieuwbouw. Binnen het samenwerkingsverband is aandacht voor kwantiteit en de locatie van nieuwbouw, maar vooral ook voor kwalitatieve aspecten zoals de soort woningen, de (bijzondere) doelgroepen en duurzaamheid.
Samen met marktpartijen, Sallcon en overheid werken de corporaties aan het energiezuiniger maken van woningen. In 2013 is er vooral ingezet op particuliere woningen. Door renovaties van bestaande woningen, boekten de corporaties mooie resultaten op het gebied van energiebesparing.Woonbedrijf ieder1 verbeterde via het project Duurzaam Keizerslanden 192 woningen van energielabel G/F naar label B, Rentree behaalde hetzelfde resultaat bij 253 woningen in het Rode Dorp. De Marken voorzag 16 woningen van isolerende daken, waardoor het energielabel van F naar C ging.

Er is veel aandacht voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen. 60 asielzoekers zijn aan een woning geholpen. De Marken bouwde in Schalkhaar 7 woningen voor mensen met een beperking. Voldoende passende huisvesting voor mensen met een beperking vraagt veel aandacht van de corporaties. Toch werden in 2013 de gemaakte afspraken nagekomen en zijn er voldoende woningen beschikbaar.
De komende jaren verandert er veel op het gebied van de AWBZ en de WMO. De corporaties onderzoeken de gevolgen. Sinds 2013 werken alle Deventer woningcorporaties en welzijn/zorgpartijen samen met Bijzonder Zorgteam en schuldhulpverlening om de juiste hulp in te schakelen voor huurders met problemen.