Deventer – Vandaag presenteert het college de begroting 2020-2023. Zoals alle gemeenten in Nederland wordt Deventer dit jaar geconfronteerd met een niet voorziene verlaging van de rijksbijdrage. Voor Deventer gaat het om bijna 20 miljoen euro minder. Ondanks deze verlaging is het gelukt de afspraken uit de Voorjaarsnota te verwerken en een structureel sluitende begroting aan te bieden.

Wethouder Financiën Liesbeth Grijsen: “Door de korting van de rijksbijdrage, is er minder ruimte voor nieuwe investeringen. Ik ben tevreden dat we de investeringen die zijn afgesproken bij de Voorjaarsnota overeind kunnen houden, zoals die in duurzaamheid en in de revitalisering van bedrijventerreinen. Daarnaast kunnen we extra investeren in jeugdhulp.”

Deventer kan de komende 3 jaren zo’n 4,5 miljoen euro investeren in preventie voor jeugdigen. Door te investeren in preventie hoopt Deventer dat op den duur minder zware jeugdhulp nodig is. De jeugdhulp laat sinds vorig jaar een overschot zien. Het sociale domein als geheel blijft financieel kwetsbaar. Zo krijgen relatief veel inwoners een uitkering.

Omdat het Rijk minder heeft uitgegeven dan begroot, krijgen de gemeenten te maken met een korting. Voor Deventer bedraagt die 20 miljoen euro. Deventer houdt een structureel sluitende begroting met voldoende weerstandsvermogen. Het huishoudboekje blijft op orde.

De afvalheffing stijgt door de dalende opbrengst van gescheiden PMD en extra kosten bij het verbranden van restafval. Het vaste tarief stijgt met € 42,36 per aansluiting. Omgerekend naar een gemiddeld huishouden, waarbij wordt uitgegaan van een 140 litercontainer restafval en 6 aanbiedingen per jaar, zorgt dit voor een aanslag van € 261,42. Dat is een stijging van 19,34%.

Wat betreft de overige woonlasten, blijft het rioolrecht gelijk. De Onroerende Zaakbelasting (OZB) stijgt met 3%.

Op 6 november spreekt de gemeenteraad over de begroting in een beeldvormende sessie. Hierbij is er mogelijkheid tot inspreken. Op 13 november vindt de besluitvorming over de begroting in de gemeenteraad plaats.