Deventer- De traditie van Prinsjesdag verdient nieuwe impulsen. Dinsdag meteen na de troonrede en de miljoenennota kennen we inmiddels allemaal het gebruikelijk rondje van duiders, vragenstellers en mening gevers over wat de kabinetsplannen wel of niet betekenen voor het land. Maar wat dat nu op gemeentelijk niveau betekent blijft vaak onduidelijk.

Onder de titel: De Derde Donderdag van September is de PvdA Deventer een nieuwe traditie gestart. Vijf mensen die actief zijn in de Deventer samenleving wordt aan de hand van een quote gevraagd om hun licht te laten schijnen over onderdelen van de troonrede en over de betekenis ervan voor Deventer. Dit alles in een gevarieerd en feestelijk programma waarbij alle deelnemers hun eigen wensen voor een Deventer miljoenennota kunnen delen in een Deventer begrotingswensenkoffertje. Een feestelijk hoofddeksel of als uiting van politiek statement, wordt bovendien beloond met een gratis consumptie.

Inleiders:

Baran Aydin, PvdA raadslid zal ingaan op de klimaat neutrale doelstellingen.


Agnes van der Scheur
 van de FNV zal haar kijk geven op het meedoen aan de samenleving van kwetsbare groepen.

Moeten waar de markt faalt, vormen van beschut werk weer terug in Deventer.

MKB ondernemer en rijwielhandelaar Marc Riesewijk krijgt de vraag voorgelegd

Hoe kan het MKB de banenmotor in de Deventer samenleving blijven. 


Anyta Brouwer
 van Humanitas zal ingaan op de extra budgetten in de zorg.

Waar moet het toekomstig Deventer zorgbudget aan besteed worden?


Sjon Reimink
 van het alternatieve deurwaardersverbond zal ingaan op de vraag

Welke groepen vallen buiten de boot bij al die groei in Nederland en wat doen we daaraan

PvdA Wethouder Rob de Geest zal ingaan op de woningproblematiek. Komt er weer ruimte voor woningcorporaties voor het bouwen van sociale huurwoningen, starterswoningen en huurwoningen voor middengroepen

 

De Derde Donderdag van September

Donderdag 19 september in de Fermerie op het Muggeplein

Inloop 19.30 aanvang 20.00 uur.