Deventer – Afgelopen zomer was er in vergelijking met 2019 minder overlast door de eikenprocessierups in Deventer. Omdat de gemeente dit jaar beter was voorbereid, liep de bestrijding en de communicatie richting melders beter dan het jaar ervoor. We gaan stapsgewijs naar een meer natuurlijke bestrijding en beheersing van de rups.

Wethouder Frits Rorink: “Voor ons heeft de volksgezondheid prioriteit. We richten ons met de bestrijding op plekken waar veel mensen en vooral kinderen komen, zoals speelplekken en fietspaden. We gaan stapsgewijs de bestrijding zo natuurlijk mogelijk maken.”

Van bestrijden naar beheersen

De eikenprocessierups is een relatieve nieuwkomer in Nederland, die nog weinig natuurlijke vijanden heeft. Natuurlijke vijanden krijgen in pilots ruim baan om te kijken of de rups zo op een natuurlijke manier wordt beheerst. Bijvoorbeeld door het plaatsen van nestkastjes en het inzaaien van bermen met een speciaal kruidenmengsel. Het kost nog vele jaren totdat dit tot resultaat leidt.

Behandelmethoden

Tot die tijd is bestrijding van de rupsen met andere middelen noodzakelijk. Er zijn 2 preventieve methoden beschikbaar, met Xentari of met Nematoden. Xentari is een natuurlijk bestrijdingsmiddel dat op de eikenbomen wordt gespoten en dat zeer goed werkt, maar als nadeel heeft dat ook andere vlinders worden gedood. Nematoden is een natuurlijk middel dat minder schadelijk is, maar afgelopen jaar slechts in de helft van de gevallen effectief was.

Vlinderkaart

De eikenbomen die bij drukke plekken staan, worden behandeld met 1 van de 2 methoden. Op plekken waar de vlinderkaart aangeeft dat er zeldzame vlinders voorkomen, gebruiken we Nematoden. Waar wettelijk beschermde vlindersoorten voorkomen wordt niet gespoten. Daarnaast worden nesten weggezogen als de bestrijding onvoldoende effect heeft gehad en als er meldingen binnenkomen van gevaarlijke situaties op belangrijke plekken.

Komend jaar

Het plan voor komend jaar wordt aangepast op basis van de evaluatie van dit jaar. De inzet van Xentari en Nematoden wordt voortgezet. Tegelijkertijd starten nieuwe pilots om te onderzoeken hoe we door het stimuleren van natuurlijk evenwicht, de rups kunnen beheersen.