Deventer- Fietsers kunnen vanaf eind 2017 sneller, comfortabeler en veiliger fietsen tussen Apeldoorn, Deventer, Teuge en Twello. Daarvoor gaat de bestaande fietsroute verbeterd worden. Hoe, dat is vastgelegd in een voorlopig schetsontwerp. Wilt u reageren op de verbetermaatregelen in dit ontwerp, kom dan naar een van de inloopavonden: op 19 januari in Voorst of op 20 januari in Apeldoorn.

De verbeteringen betreffen een bestaande route, die grotendeels langs de provinciale weg N344 loopt. Onder andere het volgende gaat gebeuren:

 • De fietsbrug langs het spoor over de N344 krijgt hellingbanen naar de N344. Daardoor hoeven fietsers niet meer de trappen te gebruiken of een omweg te fietsen om bij de N344 te komen;
 • We bekijken of fietsers eerder en langer groen kunnen krijgen bij de verkeerslichten op de kruising N344-N790 Steenenkamer;
 • Er komt een onderzoek naar mogelijkheden om het fietspad op de spoorbrug over de IJssel bij Deventer te verbreden. Daar ligt nu een te smal gecombineerd fiets- en voetpad;
 • Er komt een onderzoek naar benodigde verlichting en verbeterde bewegwijzering, voor vergroting van de veiligheid en herkenbaarheid van de fietsroute;
 • De Molenstraat-Centrum en Zonnewende in Apeldoorn krijgen een vrijliggend fietspad;
 • Het fietspad op de Wilhelminabrug in Deventer mag alleen nog gebruikt worden door fietsers. Brommers gaan daar naar de rijbaan;
 • De rotonde N344-Woudweg Teuge wordt aangepast. Deze krijgt een extra doorsteek voor fietsers.
 • Fietsers worden voortaan niet meer over de Burgemeester van der Feltzweg door Twello geleid, maar via de provinciale weg N344.

Inloopavonden in januari
De verbetermaatregelen zijn opgesteld in overleg met diverse partijen, zoals de wijkraden, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en politie. Alle verbeterpunten zijn vastgelegd in een voorlopig schetsontwerp. Dit schetsontwerp willen we nu optimaliseren met de inbreng van aanwonenden, fietsers en andere belanghebbenden. Daarom organiseren we inloopavonden op de volgende dagen en locaties:

 • 19 januari; 18 – 21 uur: gemeentehuis gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17, Twello
 • 20 januari; 18 – 21 uur: wijkcentrum Het Bolwerk, Ravelijn 55, Apeldoorn

U kunt tussen 18 en 21 uur inlopen; er is dus geen vast programma. Wij zijn benieuwd naar uw antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe staat u tegenover de maatregelen en wat is uw belang erbij?
 • Zijn naar uw mening zaken of belangen over het hoofd gezien? Zo ja, welke?
 • Hebt u aanvullingen of tips?

U kunt uw reactie indienen via de reactiekaarten die tijdens de inloopavonden worden uitgedeeld, of via het formulier op www.fietsruggengraat-stedendriehoek.nl dat vanaf 19 januari online staat. U kunt uw reactie indienen tot uiterlijk 31 januari 2016. De Werkgroep Fiets bundelt alle ingediende reacties. Vervolgens worden deze geanalyseerd en wordt gekeken op welke punten de plannen moeten worden aangepast. In de loop van dit jaar start de fysieke uitvoering van maatregelen. Eind 2017 zijn alle maatregelen uitgevoerd.

Meer informatie
De verbetering van de fietsroute komt tot stand door samenwerking van het Rijk, Regio Stedendriehoek, provincies en de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Voorst. Opwww.fietsruggengraat-stedendriehoek.nl staat uitgebreide informatie over de snellere fietsroute. Daar is ook te lezen dat er nog meer fietsroutes in de regio Stedendriehoek zijn die aangepakt gaan worden.