Deventer- Dit jaar gaat Deventer meer vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsstatus huisvesten dan afgelopen jaar. In 2015 huisvestte Deventer 184 mensen. In de eerste helft van 2016 moet Deventer 116 mensen woonruimte bieden. Daaronder zijn 36 jongeren die in kleine groepen gaan wonen.

In 2015 zijn er in Deventer 184 vergunninghouders aan een woning geholpen. Dat is iets meer dan de 168 waarvoor Deventer aan de lat stond. Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Dat is een groot compliment voor woningcorporaties en Stichting Vluchtelingenwerk. Zij zorgen samen voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning.”

Jonge vergunninghouders

Pactum gaat dit jaar 36 jonge vergunninghouders begeleiden, die verspreid in kleine groepen gaan wonen. Het gaat om woongroepen voor 4 tot 12 jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Ze wonen, afhankelijk van hun leeftijd in een minder of meer zelfstandige woongroep, en kunnen 24 uur per dag een beroep doen op begeleiding. Pactum heeft de buren geïnformeerd.

Begeleiding en onderwijs

Bij de begeleiding van de jongeren is er aandacht voor de Nederlandse taal en onderwijs. De leerlingen  gaan eerst naar een schakelklas om snel Nederlands te leren. In Deventer verzorgt het Etty Hillesum Lyceum dit onderwijs. Het Rijk betaalt de begeleiding, huisvesting en scholing.