Deventer- Het aantal strooiroutes gaat terug van 12 naar 10. Dat is het gevolg van een door de raad in 2010 opgelegde bezuiniging van zo’n € 50.000 in 2015.

De aanpassingen in het strooiplan hebben vooral gevolgen voor de gladheidsbestrijding in het buitengebied en de dorpen Bathmen, Diepenveen en Schalkhaar. Het strooien van de  fietsroutes blijft ongewijzigd.

Buitengebied

Deventer, Raalte en Olst-Wijhe hebben gezamenlijke criteria opgesteld voor de gladheidsbestrijding. Voor de buitengebieden geldt dat er gestrooid wordt op maximaal 3 kilometer afstand van de woning. Dat was 1 kilometer.

Gevolgen Bathmen, Diepenveen en Schalkhaar

Het strooibeleid voor de stad Deventer wordt nu ook doorgevoerd in de dorpen. Dit houdt in dat de toegangswegen van en naar de wijken daar ook niet meer worden gestrooid.

Meer informatie

Bekijk de strooiroutes bij u in de buurt op de online kaart. Wilt u meer weten over het strooibeleid in Deventer, kijk dan op de paginaGladheidbestrijding.