Deventer – De gemeente Deventer wil als werkgever meer jongeren laten instromen. Om hier geld voor vrij te maken is er een zogenaamd Generatiepact gesloten. Dit houdt in dat werknemers vanaf 55 jaar de kans krijgen uren in te leveren tegen gedeeltelijk doorbetaling van het loon. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat wordt gebruikt voor het aannemen van jongeren.

Burgemeester Andries Heidema: “Jongeren kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de gemeentelijke organisatie. Ouderen willen vaak een stap terug doen maar dit is vaak financieel niet haalbaar. Door deze afspraken ontstaan er kansen voor jongeren én ouderen. Daarnaast krijg je hierdoor een evenwichtiger leeftijdsopbouw in de organisatie.”

Generatiepact
Het Generatiepact geeft medewerkers vanaf 55 jaar de mogelijkheid om een aantal uur minder te werken. De medewerker die uitstroomt wordt voor de uren dat hij minder werkt, voor 40% gecompenseerd. De overige financiële ruimte in de loonsom wordt ingezet voor de instroom van jongeren onder de 35 jaar.