Deventer- Burgemeester en wethouders geven ruimte aan ondernemerschap voor de horeca. Het is een belangrijke sector van de Deventer economie. Op de Brink en het Grote Kerkhof kunnen zich meer horecazaken vestigen. Elders is met maatwerk soms uitbreiding mogelijk. Het college wil een pilot van 1 jaar voor vrije sluitingstijden op vrijdag en zaterdag in de binnenstad en het Havenkwartier.

Dit stellen B&W voor aan de gemeenteraad. De voorstellen staan in de nota “Horecabeleid Deventer 2015 – 2020. Het horecabeleid en de pilot openingstijden zijn tot stand gekomen in overleg met horeca en de politie.

Pilot vrije sluitingstijden

De horeca en de gemeente gaan een proef van 1 jaar houden met vrije sluitingstijden op vrijdag en zaterdag in de binnenstad en het Havenkwartier. Op 3 november was er een informatieavond voor omwonenden en ondernemers. Bewoners vroegen om goede monitoring en betrokkenheid bij het vervolg. Er wordt gekeken naar tevredenheid van bewoners en ondernemers en naar overlast en het aantal incidenten.

Versterken

Horecaondernemers willen inspelen op nieuwe wensen van consumenten. Tegelijkertijd signaleren ze dat de horecamarkt verzadigt. Dat vraagt focus op versterken van kwaliteit en gematigde groei. Op de Brink en het Grote Kerkhof  is ruimte voor groei. Daarbuiten is maatwerk mogelijk.

Inspraak

In januari komt er een bijeenkomst voor bewoners van de binnenstad en een voor ondernemers. Vanwege de drukke decembermaand is voor januari gekozen. De nota “Horecabeleid 2015 – 2020” ligt vanaf begin januari 6 weken ter inspraak. Na afloop zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen. De nota is te vinden op www.deventer.nl/horeca