Deventer- Deventer heeft ruim 100 glazen bushokjes. Die zijn nu nog voorzien van een glazen dak. GroenLinks vindt het een goed idee als deze bushokjes bij de volgende aanbesteding in 2022 worden voorzien van een kleine daktuin omdat het een bijdrage levert aan de klimaatadaptatie en de biodiversiteit in de stad. Fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen: ” daktuinen zijn goed voor de bijen en vlinders, ze leveren een bijdrage aan de hittestress, vangen fijn stof af en houden regenwater vast. Een goed idee voor mens en dier en bovenal leuk om te zien.”

In Utrecht zijn deze zomer zo’n driehonderd bushokjes voorzien van een kleine daktuin. Door overal stukjes groen te maken wordt een netwerk van natuur binnen de stad aangelegd. De duurzame bushokjes zijn niet alleen een geschikte plek voor bijen en vlinders, maar vangen ook fijnstof af en houden regenwater vast. Deventer heeft forse ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie en daarom vindt zij dat moet worden onderzocht of bij de volgende aanbesteding de bushaltes verduurzaamd kunnen worden. De bushokjes zijn namelijk geen eigendom van de gemeente maar worden onderhouden door een extern bedrijf. De inkomsten komen uit de reclameposters van adverteerders. “Zeker bij een hittegolf afgelopen zomer merk je het, alle beetjes groen helpen om af te koelen. Deze daken zijn daar een mooie kans voor. Het is goed voor bijen en vlinders en het ziet er ook nog superleuk uit”. De fractie heeft aan het college de vraag gesteld om het verduurzamingsaspect bij de volgende aanbesteding mee te nemen.

 Groen bushokje met toepasselijke reclame. Foto: Clear Channel.

Foto: Clear Channel Nederland