Deventer-De Gulden Adelaar 2016 gaat naar het Specialistisch Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen van Dimence (SCOS). SCOS krijgt deze Deventer Culturele en Wetenschapsprijs vanwege haar bijdrage aan de kennis over en de behandeling van deze complexe stoornissen.

Het SCOS biedt een unieke opvang- en behandelvoorziening voor volwassenen met ernstige vormen van autisme of ADHD. Naast deze aandoeningen hebben deze cliënten vaak ook andere diagnoses, waaronder verslaving.

Kennisdelen

SCOS deelt haar kennis en innovatieve inzichten over het ziektebeeld en de behandeling op veel verschillende manieren. De instelling geeft presentaties op nationale en internationale congressen, verzorgt in Nederland cursussen en bijscholingen en biedt promovendi promotieplaatsen. “Daarmee draagt SCOS bij aan het vergroten van de wetenschappelijke kennis over deze complexe stoornis en de toepassing ervan in de behandeling”, aldus het college van burgemeesters en wethouders.

Lorna Wingkliniek TOPGGz keurmerk

Het SCOS is gevestigd in de in januari 2014 geopende Autismekliniek Lorna Wing. Deze kliniek – vernoemd naar de Britse psychiater Lorna Wing, grondlegger van de autismehulpverlening wereldwijd – is specifiek voor dit doel ontworpen. Behandeling, innovatie, onderzoek en opleiding worden er gecombineerd om deze patiëntengroep de beste behandeling te geven. Het SCOS betrekt hierbij ook de patiënten zelf én hun familieleden. De kliniek draagt het TOPGGz keurmerk.

De Gulden Adelaar

De Gulden Adelaar wordt sinds 1957 eens de 1 jaar toekend aan een persoon of instelling  die in het voorafgaande jaar de meest uitblinkende prestatie heeft geleverd op het gebied van beeldende kunsten, literatuur, muziek, toneel of wetenschap. De prijs bestaat uit een gedenkpenning en een geldbedrag. In 2016 is de uitreiking op maandag 11 april 2016 in het nieuwe Stadhuiskwartier. De uitreiking is openbaar.