Deventer- Ongeveer 200 bewoners uit de buurt waren aanwezig bij de inloopbijeenkomst op woensdag 9 december. Zij luisterden naar een toelichting op het plan door burgemeester Andries Heidema. Vervolgens gingen de aanwezigen in gesprek met medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, wijkagenten, vrijwilligers van de Stichting Vluchtelingenwerk en medewerkers van de gemeente. Ook burgemeester Andries Heidema en wethouder Jan Jaap Kolkman beantwoordden vragen in de zaal.

Afbeelding
Veel mensen gaven tijdens de avond aan dat zij zich overvallen voelen door het besluit van de gemeente en de snelheid waarmee de opvang er komt. Over de opvang van de vluchtelingen aan de Laan van Borgele werd verschillend gedacht, er zijn zowel voor- als tegenstanders. Aanwezigen vroegen aandacht voor hun woonomgeving. Andries Heidema benadrukte dat de gemeente garant staat voor de veiligheid in de wijk.

Er waren veel vragen. Wanneer komen de vluchtelingen? Zijn het alleen alleenstaanden of ook gezinnen met kinderen? Waar komen ze vandaan? Hoe lang blijven ze? Het zijn vragen die op dit moment nog niet allemaal te beantwoorden zijn. De komende tijd komt er meer duidelijkheid over de opvang van vluchtelingen, bijvoorbeeld  om wie het gaat en wanneer zij komen. Zodra dat helder is, leest u dat in deze nieuwsbrief en opwww.deventer.nl/vluchtelingen. De lijst metvragen en antwoorden wordt doorlopend aangevuld.

Stichting Vluchtelingenwerk coördineert de inzet van vrijwilligers op de locatie. Enkele vrijwilligers van de stichting waren aanwezig bij de inloopavond. Zij gaven informatie over wat omwonenden voor de vluchtelingen kunnen doen. Gedurende de avond hebben 21 mensen aangegeven dat zij vrijwilligerswerk willen doen. Aanmelden als vrijwilliger kan bij Stichting Vluchtelingenwerk, e-mail: deventer@vwon.nl of via telefoonnummer 0570-619943

Het COA gaat werken met een omwonendencommissie, net als bij het AZC in Schalkhaar. Daarin zitten vertegenwoordigers van de buurt die regelmatig overleg hebben met het COA. Vragen en wensen uit de buurt komen zo snel op tafel. En als het nodig is, dan kunnen er snel oplossingen worden gevonden. Tijdens de inloopbijeenkomst hebben 13 buurtbewoners zich aangemeld voor deze omwonendencommissie. Wilt u ook in de omwonendencommissie? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar noodopvang@deventer.nl