Deventer – De voetgangersoversteek van het Stationsplein naar de Keizerstraat wordt een brede overgang met vluchtheuvel zonder verkeerslichten. Zo ontstaat een aantrekkelijke route voor voetgangers en fietsers tussen het station en de binnenstad.

Dat heeft het college besloten. Het plan is om eind dit jaar te starten met de werkzaamheden.

Voor de oversteek zijn de afgelopen periode samen met verschillende belanghebbenden 3 varianten uitgewerkt. Het college heeft nu een keuze uit die varianten gemaakt, na overleg met omwonenden, gebruikers en de gemeenteraad. De verkeerslichten op de kruisingen met de Verzetslaan en de Singelstraat blijven bestaan en zorgen daar voor een geregelde oversteek.

Groene wal

De aanpak van de oversteek is onderdeel van het project de Groene Wal. Ook wordt met dit project de verkeerssituatie op het Churchillplein verbeterd. Dit knooppunt wordt eenvoudiger, waardoor de doorstroming verbetert. Ook reizigers van het openbaar vervoer profiteren van het project. Ze zijn sneller bij het station en krijgen een nieuwe centrumhalte voor de bus bij de Deventer Schouwburg.

Stationsomgeving

Met het project Groene Wal, de bouw van een ondergrondse fietsenstalling en de inmiddels voltooide aanleg van een 3e perron werkt Deventer aan betere bereikbaarheid per openbaar vervoer. Na uitvoering is het gehele stationsgebied mooier, groener, beter bereikbaar en veiliger. De stationsomgeving sluit dan beter aan op de Binnenstad.

Subsidie

De provincie Overijssel en het Rijk stellen ieder 1,95 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering. Het geld komt uit een subsidie voor het ‘Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer’. Hiermee is de uitvoering van ‘De Groene Wal’ gedekt.