Deventer-Ton Simons uit Twello ontving woensdag 16 mei 2018 uit handen van burgemeester Jos Penninx de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens zijn afscheid als secretaris van de volleybalvereniging Avior te Deventer.Ton Simons is vanaf 2004 tot 2011 voorzitter geweest van de volleybalvereniging DeVolCo’88 te Deventer. Daarna was hij tot 2016 secretaris van deze club. Hij zat in de sponsorcommissie, de PR-commissie, de wedstrijdcommissie en organiseerde hij het bedrijventoernooi. Verder heeft hij de fusie met de volleybalvereniging SVS te Deventer (waaruit volleybalvereniging Avior is ontstaan) mede voorbereid. Vanaf 2016 is hij secretaris van de volleybalvereniging Avior. Hij heeft het initiatief genomen voor het bedrijvenvolleybal, zitvolleybal en vijftigplusvolleybal.

Daarnaast is hij ruim 19 jaar vrijwilliger bij de Scouting De Vundelaar te Twello. Hij speelt daar Sinterklaas.
Ruim 4 jaar was Ton secretaris van de Stichting Peuterspeelzaal De Klimbim te Bathmen. Ook was hij mede-oprichter en 5 jaar voorzitter van de Scouting Titus Brandsma te Deventer en 4 jaar vrijwilliger bij de R.K. Titus Brandsma Parochie te Deventer.
Hij was 2 jaar vrijwilliger bij de zitvolleybalvereniging Salland en bij de Nederlandse Volleybal Bond (NEVOBO), regio Oost.

Vanaf 1979 was Ton 4 jaar secretaris en 6 jaar voorzitter van de sportvereniging SV Voorwaarts, afdeling Volleybal te Twello.

Tevens was hij 3 jaar secretaris van de Katholieke plattelandsjongeren.

Ton Simons kan worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.

Op de foto Burgemeester Jos Penninx en Ton Simons met zijn vrouw