Deventer – De Kwartiermakers van de ‘Huurdersstichting Woonbedrijf ieder1’, belast met het oprichten van een nieuw onafhankelijk huurdersoverlegorgaan voor Woonbedrijf ieder1, hebben deze week bij de Gemeente Deventer hun bezorgdheid kenbaar gemaakt met betrekking tot het betaalbaar houden van de sociale huurwoningen in de (nieuwe) wijk Steenbrugge en de energetische verbeteringen van bestaande sociale huurwoningen van Woonbedrijf ieder1 in Deventer.

 
De Gemeente Deventer is voornemens om van Steenbrugge een zogenoemde ‘gasloze’ wijk te maken. Energiezuinig(er) wonen is iets dat de Kwartiermakers, vanzelfsprekend, omarmen. Echter, het is hen inmiddels duidelijk geworden dat er aan ‘gasloos’ bouwen grote nadelen kleven, met name voor de (toekomstige) huurders. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de extra investering van 2,6 miljoen euro voor Woonbedrijf ieder1 uiteindelijk door de huurders moet worden opgebracht zonder dat het hen, of het milieu, iets oplevert. Omgerekend komt dat neer op een maandelijkse huurverhoging van ongeveer € 60,-. Door de investering zullen ruim 100 woningen moeten wachten op energieaanpassingen en daardoor blijven de woonlasten voor die woningen onnodig langer hoog.

De Kwartiermakers vragen zich af of de Gemeente Deventer zich beseft dat huurders van sociale huurwoningen het vaak niet breed hebben. Het is belangrijk dat, juíst voor deze groep huurders, enerzijds wonen betaalbaar blijft én anderzijds er voldoende betaalbare woningen blijven bestaan.Ieder1 Deventer

Het is voor de Kwartiermakers onbegrijpelijk dat de Gemeente Deventer een oplossing voor ogen heeft die niets oplevert voor het milieu en de huurders alleen maar geld kost. Verder verbaast het de Kwartiermakers dat zij nog maar enkele weken geleden samen met de Gemeente Deventer en Woonbedrijf ieder1 om tafel zaten en prestatieafspraken hebben gemaakt over onder andere de energetische verbetering van huurwoningen, waarbij deze partijen samen gekozen hebben voor het verbeteren van bestaande woningen, omdat daar de nood het hoogst is. De Kwartiermakers beschouwen de keuze van de Gemeente Deventer voor het ‘gasloos’ maken van de sociale huurwoningen in Steenbrugge dan ook als het negeren van gemaakte prestatie-afspraken en het belang van een goede betaalbaarheid voor de sociale huur. Dit onderwerp zal op woensdag 16 december tijdens de Raadsvergadering van de Gemeente Deventer aangekaart worden.