Deventer – In 2015 zijn 931 aanvragen om een schuldregeling binnengekomen bij het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Dat is een stuk minder dan in 2014 (1095) en ongeveer gelijk aan 2013 (912). Het aantal succesvol afgeronde schuldregelingen steeg fors van 74 naar 84%.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het BAD en Kredietbank Salland over 2015.

Snellere aanpak vermindert druk

In 2015 is gestart de pilot 4S (Sneller Schulden Stabiliseren en Saneren). De pilot richt zich op het sneller oppakken van de eerste fase van de schuldregeling, waardoor schuldeisers sneller weten waar ze aan toe zijn zodat de druk op mensen met schulden afneemt. Begin 2017 verschijnt de evaluatie van deze nieuw aanpak.

Veel meer kredieten verstrekt

Wie voor een lening niet terecht kan bij een bank, bijvoorbeeld voor het vervangen van meubels of witgoed, of een verhuizing, kan terecht bij de Kredietbank Salland. In het afgelopen jaar steeg het aantal verstrekte kredieten met ongeveer een derde ten opzichte van 2014.

Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Een krediet bij de Kredietbank voorkomt dat mensen dubieuze leningen aangaan en dan nog verder in de schulden raken. Juist nu nog lang niet iedereen profiteert van de beginnende economische opleving, is het belangrijk te voorkomen dat de financiële situatie van mensen van kwaad tot erger wordt.”