Deventer – Het Deventer Ziekenhuis is voor de 4e keer op rij uitgeroepen tot ‘Baby Friendly Hospital’. Met dit kwaliteitskeurmerk laat het ziekenhuis zien dat het voldoet aan de 10 vuistregels rond borstvoeding van de World Health Organisation en Unicef.

In november voerde de stichting Zorg voor Borstvoeding een audit uit in het DZ en keek men o.m. naar het beleid, de deskundigheidsbevordering en vaardigheden van het personeel. Ook zijn zorgverleners van de kraam- en kinderafdeling en moeders geïnterviewd.

De conclusie is dat de zorg voor moeder en kind in ons ziekenhuis voldoet aan hoge internationale kwaliteitseisen voor borstvoeding. Specialistisch verpleegkundige Erna Klein Hofmeijer is blij met de verlenging van het certificaat tot 2019: ‘Uit onderzoek blijkt dat moedermelk de beste voeding is voor een baby. Het advies is dan ook om 6 maanden exclusief borstvoeding te geven. Wij vinden het belangrijk om jonge moeders daarbij te ondersteunen en te begeleiden. Vorig jaar is extra aandacht gegeven aan het huid op huid contact direct na de keizersnede. Deze eerste kennismaking is heel belangrijk voor zowel moeder als kind en ook voor het op gang komen van de borstvoeding.’

Meer informatie: https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-vergelijken/zwanger