Deventer- Het Deventer Ziekenhuis wordt in een grote Europese studie aangemerkt als schoolvoorbeeld van succesvolle patiëntenparticipatie. Cliëntenraadvoorzitter Jan Dijkstra gaf onlangs een presentatie aan de Europese Unie over hoe de patiënt in DZ een plek heeft in beleids- en servicesontwikkeling.

Hoe worden cliënten en medewerkers betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe services en diensten van grote onderwijs- en zorginstellingen? Dat is de vraag in een grote vergelijkende studie van de Europese Unie. Doel is aanknopingspunten vinden voor meer ‘responsieve’ publieke dienstverlening.

Daarvoor is de cliënten- en medewerkersparticipatie bij vele honderden onderwijs- en zorginstellingen tegen het licht gehouden, waaronder ook die van het Deventer Ziekenhuis.
De onderzoekers vinden de samenwerking tussen DZ en de Cliëntenraad een voorbeeld van hoe actieve cliëntparticipatie meerwaarde oplevert in nieuw beleid en services. Of zoals te lezen valt: ‘The Deventer Ziekenhuis is an example of strong patient participation…It is considered the norm…’.

Betrokkenheid
Waarom is het ‘Deventer model’ volgens de norm? Onder meer omdat het cliëntenperspectief hier integraal onderdeel is van de beleids- en servicesontwikkeling, zo valt te lezen. Voorzitter Jan Dijkstra van de Cliëntenraad is blij met deze conclusies. Recent sprak hij op uitnodiging van de Europese Unie in Brussel over de samenwerking tussen DZ en z’n Cliëntenraad. ‘We hebben hier een mooie samenwerking met het ziekenhuis. Er is regelmatig overleg tussen raadsleden en vertegenwoordigers uit de hele organisatie; van OR tot RvB en van specialisten tot vakgroepen. We worden actief betrokken bij wat hier speelt en dat biedt ons de kans om services en diensten te ontwikkelen die sterker worden juist door die betrokkenheid van cliënten.’

Jan heeft gemerkt dat de mate van betrokkenheid in Deventer elders nog lang geen gemeengoed is. ‘Ons verhaal wordt in Brussel heel bijzonder gevonden. Ik herinner me een Italiaans delegatielid die z’n verbazing uitsprak over het feit dat wij hier als Cliëntenraad af en toe praten met de OR!? Het DZ geldt nu als voorbeeld in heel Europa. Het DZ is geneigd nuchter en bescheiden te zijn over z’n prestaties, maar dit is een prestatie van formaat.Hoe we hier met elkaar samenwerken, dat moeten we echt koesteren.’
Over de DZ Cliëntenraad
De Cliëntenraad van het DZ bestaat uit acht leden. De raad vertegenwoordigt het ‘patiëntenperspectief’ in algemene zin. Leden moeten solliciteren voor de functie en worden benoemd door de Raad van Bestuur van het DZ. In de studie wordt het DZ geroemd om z’n open en transparante cultuur. De Cliëntenraad geeft aan dat dit orgaan over veel DZ-zaken kan meepraten en meebeslissen, onder meer op het gebied van eHealth en zorgkwaliteit. Verder is er regelmatig afstemmingsoverleg met het managementteam en de raad van bestuur.
dz-logo