Ook bij Zozijn krimpt de werkgelegenheid. De bezuinigingen op de langdurige gehandicaptenzorg en op de begeleiding thuis zijn zo fors dat het werk met minder mensen gedaan moet worden.

Maandenlang zijn berekeningen gemaakt met verschillende scenario’s. Het laatste politieke zorgakkoord is gesloten rond Pasen en ook die laatste gegevens zijn doorberekend. De doorberekening wijst uit dat Zozijn nú maatregelen moet nemen om vanaf 2014 tot 2018 niet in de rode cijfers te komen.

‘Het is klip en klaar’, aldus Peter Vriesema, bestuurder van Zozijn, ‘de inkomsten van Zozijn dalen de komende vier jaar met zo’n 16 miljoen euro, ongeveer 13% van ons budget. Zozijn heeft enerzijds een grote groep cliënten voor wie de ondersteuning betaald wordt uit de Wmo en de Jeugdwet. De komende jaren moet de ondersteuning voor minder geld geleverd gaan worden vanwege overheidsbezuinigingen. Het wordt een enorme puzzel hoe wij met deze verschraling toch goede ondersteuning kunnen blijven geven. Anderzijds hebben we ook een grote groep cliënten die vallen onder de Wet langdurige zorg. Ook daar wordt de vergoeding voor de geleverde zorg verlaagd.

Het krimpende budget maakt dat we de werkgelegenheid niet meer overal kunnen garanderen. Tot aan 2018 hebben we het naar verwachting in totaal over 200-300 fte’s. En dat betekent dus helaas dat ik niet anders kan dan schrappen in het aantal tijdelijke en vaste banen om Zozijn bedrijfseconomisch gezond te houden en de continuïteit in dienstverlening te garanderen. De versobering van de zorg is al vanaf het begin van het jaar merkbaar in de dienstverlening aan cliënten. We zijn genoodzaakt tijdelijke contracten niet te verlengen en oproepcontracten te minimaliseren om de krimp van het budget in op te vangen.’

Zozijn voert de bezuinigingen zorgvuldig en overwogen door. De laatste ontwikkelingen in de landelijke én gemeentelijke politiek en het zorgveld worden op de voet gevolgd. Alle afwegingen worden gemaakt vanuit het perspectief van maximaal baanbehoud. De goede zorg en ondersteuning aan cliënten gaat onverminderd door.