Deventer- Mensen met een parkeervergunning Binnenstad kunnen vanaf 25 mei terecht in de nieuwe Polstraatgarage onder het Stadskantoor. De plekken voor vergunninghouders op het Grote Kerkhof komen te vervallen. Op die plekken aan de kant van de horeca komt de mogelijkheid voor een tijdelijk pop-up terras. De overige parkeerplekken worden betaald parkeren.

Wethouder Liesbeth Grijsen: “Hoewel de mogelijkheid voor een pop-up terras na de zomer weer verdwijnt blijft een autovrij Grote Kerkhof uitgangspunt voor het college. Vóór de zomer gaan we met betrokkenen in gesprek over een definitieve invulling.  Eind dit jaar stellen we een aantal ideeën voor aan de raad. Voorwaarde voor een autovrij Grote Kerkhof is dat de parkeercapaciteit op orde blijft.”

Parkeercapaciteit

Deze zomer wordt duidelijk wat de bezettingsgraad is van de parkeerplekken in de binnenstad. Later dit jaar komt er meer duidelijkheid over de parkeercapaciteit in het Sluiskwartier, de Worp en in de Stadspoortgarage. “Zodra dit beeld compleet is, neemt het college verdere besluiten, waaronder over het Grote Kerkhof” aldus Grijsen.

De Worp

Uit onderzoek blijkt realisatie van extra parkeerplekken op de Worp haalbaar. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad. De inrichting van het terrein, de kosten en de ruimtelijke mogelijkheden zijn daarbij verkend.

Polstraatgarage

In de Polstraatgarage mogen alleen vergunninghouders parkeren. De garage is 24-uur per dag open en er is plek voor 124 auto’s. Bezoekers van het Stadskantoor kunnen in de omgeving betaald parkeren.