Deventer- Salland Zorgverzekeringen heeft de maandpremie voor 2020 voor de basisverzekering
vastgesteld op € 113,90 per volwassene (in 2019 was dit € 106,90), op basis van het
wettelijk eigen risico van € 385,-.

Ondanks goede afspraken met zorgaanbieders en landelijke zorgakkoorden blijven de
uitgaven voor de zorg stijgen. Salland Zorgverzekeringen wil dat de zorg voor alle
verzekerden toegankelijk en betaalbaar blijft. Om de premiestijging beperkt te houden, zet
Salland Zorgverzekeringen een deel van de financiële reserves in. Uiteraard zoveel als
verantwoord is voor een gezonde bedrijfsvoering. Dit jaar komt dit neer op € 107,- per
verzekerde. De zorgverzekeraar vindt het belangrijk dat iedere verzekerde dezelfde premie
betaalt voor de basisverzekering en geeft daarom hierop geen collectiviteitskorting.

Zorg op z’n Sallands
Als regionale zorgverzekeraar doet Salland Zorgverzekeringen het net even anders. Arné
van den Boom, directeur Commercie & Operations, vertelt hierover: ‘Zorg op z’n Sallands
noemen we dat. Wij staan dicht bij onze verzekerden, met de voeten in de Sallandse klei.
Zorgzaamheid, gezondheid en aandacht voor elkaar vinden we heel belangrijk. Ook in 2020
blijven we initiatieven op dat gebied stimuleren en ondersteunen.’

Premies aanvullende verzekeringen
Vanaf dinsdag 12 november staat op de website www.salland.nl een overzicht van de
premies voor de basisverzekering en alle aanvullende verzekeringen. Verzekerden
ontvangen op die dag een brief of e-mail van Salland Zorgverzekeringen met daarin het
aanbod voor 2020.

Afbeeldingsresultaat voor salland zorgverzekeringen"