Deventer- Go Ahead Eagles heeft over het seizoen 2018/2019 een verlies geleden van € 242.000,- na belastingen. Dit is een ingecalculeerd verlies, aangezien de club na een sportief rampjaar (2017/2018) zowel de broodnodige sportieve investeringen heeft moeten doen als ook een organisatorische herstructurering onderging.

Hoewel de sterk verbeterde prestaties een positief effect hadden op de omzetontwikkeling, drukten de extra lasten uiteindelijk zwaarder. De verhoogde lasten bestaan uit onder meer posten als extra faciliteiten voor de eerste selectie en het trainingskamp naar Turkije. Daarnaast zijn de bedrijfslasten eenmalig verhoogd door de organisatorische herstructurering.

“Door het negatieve resultaat over het seizoen 2018/2019 is het eigen vermogen afgenomen”, vertelt algemeen directeur Jan Willem van Dop. “Deze vermindering brengt de continuïteit van de club echter niet in gevaar. Wel is het belangrijk dat we teruggaan naar de basis: een begroting – vóór transfervergoedingen en belastingen – met een even grote opbrengsten- als kostenpost. Een nulbegroting dus. Alleen zo ben je écht een gezonde BVO en waarborg je de lange-termijn-continuïteit van de club. Daar zijn we dit seizoen al hard mee bezig.”

De jaarcijfers van het seizoen 2018/2019 zijn hier te vinden.

Foto: Twitter Go Ahead Eagles