Deventer –┬áEerder berichtte de gemeente dat het schutten van de sluis in Deventer verantwoord is bij een waterstand van 1.22 +NAP. Dat was al gunstiger dan schutten bij de vergunde waterstand van 1.47 +NAP. Nieuwe berekeningen van de daadwerkelijke belastbaarheid van de sluisdeuren wijzen uit dat er sprake is van een restcapaciteit. Het blijkt veilig de deuren te bedienen bij een waterstand van 1.06 +NAP.

Er ligt een aanvraag bij Waterschap Drents Overijsselse Delta om de bestaande vergunning aan te passen. Wanneer de vergunning is aangepast kan er voortaan geschut worden bij een waterstand van 1.06 +NAP. Het waterschap heeft de berekeningen inmiddels goedgekeurd. Daarom heeft de gemeente besloten om, vooruitlopend op de definitieve vergunning, direct te gaan schutten bij een waterstand van 1.06 +NAP. De gemeente houdt de waterstand nauwlettend in de gaten.

Restcapaciteit sluisdeuren

Bouwwerken worden bijna altijd iets zwaarder gebouwd dan strikt noodzakelijk. Dit geeft dus een soort restcapaciteit. Samen met een ingenieursbureau en de leverancier van de sluisdeuren is die zogenaamde restcapaciteit berekend. Uit de berekeningen blijkt dat de deuren 41 cm meer waterdruk kunnen weerstaan. De berekeningen zijn nagerekend door de constructeur van het waterschap. Zij komen tot dezelfde conclusie.

Waterstand

De stand van de IJssel is nu ongeveer 0.91 +NAP. Bij de genoemde waterstand van 1.06 +NAP wordt uitgegaan van de waterstand bij het meetpunt in de IJssel. Dit meetpunt staat bij het pontje. In de berichtgeving wordt deze waterstand gebruikt.