Deventer – Inwoners en bedrijven in Deventer kunnen een subsidie ontvangen wanneer ze het regenwater afkoppelen van het riool. Schoon regenwater dat op daken valt, wordt meestal via de riolering afgevoerd. Bij hevige regenval krijgt de riolering vaak zoveel water te verwerken dat het riool het niet aankan. Daarnaast is het zonde dat schoon water wordt gezuiverd. De subsidie bedraagt maximaal € 8 euro per vierkante meter dakoppervlak.

De gemeenteraad neemt hierover binnenkort een besluit.

Terug de natuur in

Wethouder Frits Rorink: “Langdurige en hevige regenval komt steeds vaker voor in Nederland. Het schone regenwater raakt dan vermengd met het vuile rioolwater. Gevolg hiervan is dat straten en tunnels onder water staan en het vuile water de vijvers instroomt. Door het regenwater af te koppelen belast het de zuiveringsinstallatie minder en gaat het schone regenwater terug de natuur in.”

Maatregelen

De gemeente voert meerdere maatregelen uit om het regenwater te scheiden van rioolwater. Zo is bij de herinrichting van de Mr. De Boerlaan een infiltratieriool aangelegd. Dit riool zorgt ervoor dat het water langzaam de grond in stroomt. Ook zijn er op meerdere plekken in Deventer stoepranden verlaagd. Tijdens wateroverlast kan het water hierdoor vijvers instromen.