Deventer – Op zondagmiddag 2 november heeft de Ambassade van Vrede Deventer mevrouw Monica Sluiseman onderscheiden met het Vredesinsigne van de Ambassade. Dit gebeurde in de Schouwburg van Deventer tijdens de slotmanifestatie van Deventer Wereldstad. Om 17.00 uur werd mw. Sluiseman door burgemeester A. Heidema naar voren geroepen en kreeg ze door Herman Evers van de Ambassade van Vrede Deventer het Vredesinsigne opgespeld.

image001
Het Vredesinsigne van de Ambassade van Vrede Deventer wordt periodiek uitgereikt aan mensen en instellingen die vrede en gerechtigheid bevorderen. Mw. José Boonen van de stichting Deventer in Dialoog ontving het insigne als eerste.
In de toelichting op de onderscheiding benadrukte dhr. Evers de tomeloze inzet van mw. Sluiseman voor het bevorderen van vrede in de eigen samenleving en over de grenzen heen. Hij verwees daarbij naar:
• Het lidmaatschap van mw. Sluiseman van de Centrale Verwantenraad van Zozijn. Zozijn is een organisatie in Deventer die met zorg en ondersteuning mensen met een beperking zoveel mogelijk laat deelnemen aan de samenleving en voorwaarden schept zodat ze zich kunnen ontwikkelen. Als lid van de Centrale Verwantenraad behartigt Monica Sluiseman vooral de belangen van ouders en verwanten in deze.
• Ze is actief als contactpersoon en secretaris van de Deventer Sportploeg. Deze maakt het mogelijk dat mensen met een beperking kunnen sporten. En bij de Deventer Sportploeg zelfs op hoog niveau.
• Vanaf 2011 is Monica voorzitter van de Stichting Bulungi. Deze Stichting maakt het voor Oegandese kinderen met een beperking mogelijk dat ze in Jinja in Oeganda worden opgevangen. Monica is degene die zorgt voor de publiciteit voor de Stichting hier in Nederland en ze werft de nodige fondsen ervoor.
• Na de vorige manifestatie van Deventer Wereldstad, toen nog Deventer Open geheten, heeft Monica Sluiseman samen met anderen de stichting Deventer Wereldstad opgericht. Ze is voorzitter van deze stichting die de manifestatie in de Schouwburg organiseerde. Ze wil hiermee een bijdrage leveren op lokaal, regionaal en zelfs landelijk niveau aan een open en tolerant klimaat naar buiten toe. Ze wil grenzen openen en de kansen laten zien die dit de inwoners en organisaties in Deventer biedt. Als mensen met al hun verschillende achtergronden elkaar ontmoeten kan nieuwsgierigheid, verbazing, begrip, tolerantie en acceptatie groeien. Dan kan vrede en samenleven in harmonie ontstaan. Zo komt in Deventer de wereld dichter bij elkaar.
Monica Sluiseman zet zich in voor de bevordering van vrede tussen mensen, culturen en nationaliteiten.
De Ambassade van Vrede Deventer heeft haar inzet en betrokkenheid gezien en waargenomen. Daarom heeft ze Monica, op de manifestatie van Deventer Wereldstad het Vredesinsigne toegekend en opgespeld.