Deventer – Mantelzorgers in Deventer krijgen een waarderingspas, als dank voor hun inzet. De pas is een blijk van waardering en een steuntje in de rug. Hiermee wil de gemeente Deventer het leven van de mantelzorger makkelijker en leuker maken.

De gemeente werkt aan een visie op mantelzorg en vrijwillige inzet. De nieuwe waarderingsvorm voor mantelzorgers hoort daarbij. De visie wordt opgesteld in samenwerking met onder meer de gemeenteraad, vrijwilligerscentrale (VCD), het Steunpunt Mantelzorg (SMZ) en het Platform Informele Zorg.

Speciaal voor Deventer mantelzorgers wordt een pakket op maat ontwikkeld, met lokale winkels en maatschappelijke partners. Daarnaast kunnen mantelzorgers gebruik maken van landelijke aanbiedingen. Zij krijgen een tegoed aan punten op de kaart. Die kunnen ze inwisselen voor bijvoorbeeld een bezoek aan de schoonheidsspecialist of de kapper, een avond uit of een abonnement op een tijdschrift. Maar ook voor praktische zaken, zoals parkeren bij het ziekenhuis.

Passend en betaalbaar

Wethouder Jan Jaap Kolkman. “Mantelzorgers zijn onmisbaar voor hun naasten en iedereen die hulp kan gebruiken. De samenleving vraagt steeds meer ‘zelfredzaamheid’, daarom neemt het aantal mantelzorgers toe. We willen deze mensen zo goed mogelijk ondersteunen en belonen, met de middelen die we daarvoor hebben.”

Alternatieve vergoeding

Tot en met 2014 kregen mantelzorgers op aanvraag een vergoeding via de SVB van 200 euro. Deze landelijke vergoeding verviel toen taken overgingen naar de gemeente. De gemeente heeft een beperkt budget om mantelzorgers te ondersteunen en investeert dit in de waarderingspas en een bijdrage aan het Steunpunt Mantelzorg. Mezzo ondersteunt het initiatief, landelijke organisatie Groupcard levert de pas en maakt de afspraken met de aanbieders.

Waarde

De oude regeling voortzetten was geen optie, omdat de gemeente minder geld krijgt van het Rijk. Kolkman: “Met de kortingspas proberen we een waarde te creëren die gelijk staat aan die 200 euro die mantelzorger voorgaande jaren kregen.” In het najaar van 2016 wordt een evaluatie uitgevoerd met mantelzorgers. Op basis daarvan wordt een besluit genomen over de vorm van waardering na 2016.