Oost-Nederland- Het is veiliger geworden en de politie levert over de hele linie betere prestaties. Het aantal misdrijven daalde de afgelopen twaalf maanden met 4 procent en de politie handelde 5 procent meer verdachten af. Dit blijkt uit de cijfers over de periode juli 2013 – juni 2014 in vergelijking met heel 2013.

De daling van het aantal misdrijven is 14 procent bij woninginbraken en straatroven; het aantal overvallen daalde zelfs met 24 procent. De politie handelde 5 procent meer verdachten af door hen over te dragen aan het Openbaar Ministerie, door een boete uit te schrijven of door te verwijzen naar Bureau Halt.

De daling van het aantal misdrijven is terug te zien in alle districten van de eenheid:

 • Twente: van 34695 naar 33349 (-3,9 procent)
 • IJsselland: van 24603 naar 23783 (-3,3 procent)
 • Noord- en Oost-Gelderland: van 37342 naar 36146 (-3,2 procent)
 • Gelderland-Midden: van 37588 naar 36180 (-3,8 procent)
 • Gelderland-Zuid: van 33955 naar 32542 (-4,2 procent)
 • Oost-Nederland totaal: 168183 naar 162000 (-4 procent)

In alle districten steeg het aantal verdachten dat is afgehandeld.

 • Twente: van 7795 naar 7981 (+2,4 procent)
 • IJsselland: van 6195 naar 6335 (+2,3 procent)
 • Noord- en Oost-Gelderland: van 8749 naar 9077 (3,8 procent)
 • Gelderland-Midden: van 9034 naar 9887 (+9,4 procent)
 • Gelderland-Zuid: van 6661 naar 6933 (+4,1 procent)
 • Oost-Nederland totaal: van 38434 naar 40213 (+5 procent)

Meer veiligheid

“De cijfers zijn mooi en de politieprestaties wederom verbeterd”, stelt politiechef Stoffel Heijsman vast. “De politie-eenheid Oost-Nederland is lokaal sterk verankerd. Onze teams werken intensief samen met de lokale bevolking, het bestuur en het openbaar ministerie.

Dankzij deze lokale, gerichte aanpak hebben we daders en dadergroepen steeds scherper in beeld en kan veel criminaliteit worden voorkomen. Indien nodig kunnen we -dankzij de grootte van de eenheid Oost-Nederland- snel opschalen om ernstige vormen van criminaliteit daadkrachtig en effectief aan te pakken Per geval kunnen bijvoorbeeld speciale teams worden ingezet, die flexibel en gericht kunnen toeslaan.

De politiechef benadrukt dat dit succes valt of staat met de samenwerking met anderen. “Samen met burgers, gemeenten, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en talloze andere partners blijven wij ons intensief inspannen om Oost-Nederland nog veiliger te maken.”

Woninginbraken

Het aantal woningbraken daalde van 14.944 in 2013 naar 12.813 in de laatste twaalf maanden (juli 2013 t/m juni 2014); vooral in de eerste helft van 2014 is de daling spectaculair (-28 procent). Deze daling komt voor een belangrijk deel door het donkere dagenoffensief dat bestond uit gerichte surveillance, preventie en voorlichting en gedegen rechercheonderzoek door speciale woninginbrakenteams die snel en flexibel reageren.

Over het algemeen geldt dat het aantal insluipingen en het aantal geslaagde inbraken dalen; dat betekent dat bewoners zelf meer en effectieve beveiligingsmaatregelen hebben genomen. De kans dat er ingebroken wordt, is in Oost-Nederland de op één na laagste in Nederland: 4,1 inbraken per 1000 woningen.

Overvallen

De gerichte inzet van overvallenteams leidde tot een daling van het aantal overvallen in vooral Twente (-26 procent), Gelderland-Midden (-33 procent) en Gelderland-Zuid (-28 procent)

Straatroven

Tussen juli 2013 en juni 2014 zijn 397 straatroven gepleegd. Dit is 14 procent minder dan in het jaar 2013; de daling is vooral in Gelderland te zien (waarbij vooral de daling in Noord- en Oost-Gelderland opvalt: -30 procent).

Reactietijden

De politie in Oost-Nederland is nabij, zeker in gevallen van nood. De landelijke gestelde norm (in 85 procent van de noodgevallen binnen 15 minuten ter plaatse) wordt ruimschoots gehaald: 90 procent. Dat is een stijging met 5 procent die in bijna elk district zichtbaar is.