Oost-Nederland – De politiechef van de eenheid Oost-Nederland heeft met ingang van 14 mei 2016 een politiemedewerker van die eenheid ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. De medewerker werd al op 16 november 2015 als verdachte aangehouden voor een zedendelict in privétijd en aansluitend buiten functie gesteld.

De onderzochte gedragingen in de privésfeer waarvan deze medewerker wordt verdacht, passen niet bij het ambt van een politieman. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten heeft een onderzoek ingesteld. Op basis daarvan heeft de politiechef geconcludeerd dat de medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim en daarmee de schending van integriteit en betrouwbaarheid.

Politie centraal Deventer

Op basis hiervan heeft de politiechef besloten deze medewerker te ontslaan. De politie hecht veel waarde aan transparantie en aan betrouwbaarheid en integriteit van haar medewerkers.