Oost-Nederland – Het Openbaar Ministerie en de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie Oost-Nederland zijn onderzoeken gestart naar de verdenking van ernstig plichtsverzuim door een medewerkster uit de eenheid.

Politieagent op de rug

De medewerkster wordt ervan verdacht dat ze misbruik heeft gemaakt van de politiesystemen. Verkregen informatie gebruikte ze mogelijk voor privédoeleinden. Het Openbaar Ministerie is daarom een strafrechtelijk onderzoek gestart en de afdeling VIK startte een intern onderzoek.

In afwachting van de uitkomsten daarvan werd de medewerkster op woensdag 31 oktober buiten functie gesteld en is haar de toegang tot politiebureaus ontzegd.