Oost-Nederland – De politie in de eenheid Oost-Nederland met haar ruim 8000 medewerkers hebben eerlijkheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan en we treden daadkrachtig op als die eigenschappen worden geschonden. We starten dan een onderzoek, dat in het uiterste geval kan leiden tot ontslag en vervolging. Daar zijn we heel transparant in en we informeren u daar over. Dit zijn overigens uitzonderlijke situaties.

De Telegraaf pakt vandaag fors uit met een verhaal dat een agent van de Eenheid Oost-Nederland op zogenaamd ‘grote schaal informatie heeft gelekt‘ en dat de eenheid ‘een fors aantal‘ vergelijkbare incidenten kent. Dat verhaal is wat ons betreft in elk geval voorbarig. Daarom brengen we u graag de feiten, hoewel we geen details kunnen brengen, omdat het onderzoek nog loopt.

Feiten

  • Ook voor politiemensen geldt dat zij onschuldig zijn tot het tegendeel is bewezen. In het geval wat De Telegraaf beschrijft, wordt onderzocht of er strafbaar is gehandeld.
  • In deze zaak is op 18 augustus van dit jaar een politiemedewerker buiten functie gesteld op verdenking van het schenden van het ambtsgeheim.
  • Het onderzoek dat nu gaande is, moet aantonen aan wie er informatie is verstrekt en op welke schaal dat is gebeurd, maar we hebben in het dit geval over een op zichzelf staande zaak (er zijn geen andere betrokkenen), waarbij de politiemedewerker in de privé-sfeer zou hebben gelekt en niet naar criminelen. Deze medewerker is ook direct de toegang tot de politiepanden en -systemen ontzegd. Er loopt zowel een intern onderzoek als ook een strafrechtelijk onderzoek tegen deze collega.

Politie logo jas