Regio- Ferroli Nederland B.V. waarschuwt voor cv-ketels van het type AGPO Ferroli Econpact, Megadens, Ultima en Megalux, geproduceerd tussen 1997 en 2011. Ferroli wijst u nadrukkelijk op de noodzaak om de cv-ketel te laten controleren en het regelmatig onderhoud te laten uitvoeren door een erkend installatie- of onderhoudsbedrijf dat met het toestel bekend is. Goed onderhoud is noodzakelijk omdat er anders gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het is in de Nederlandse wetgeving vastgelegd dat cv-ketels veilig moeten zijn bij juiste installatie en bij regelmatig onderhoud volgens de instructies van de fabrikant. Bij het achterwege laten van onderhoud of het niet goed uitvoeren van het onderhoud waarbij bepaalde onderdelen niet tijdig worden gereinigd of vervangen, kunnen gastoestellen gevaar veroorzaken. Dit gevaar bestaat uit brand- of smeltschade aan de cv-ketel of gezondheidsproblemen door rookontwikkeling. In dergelijke uitzonderlijke gevallen kan daardoor brand in de woning ontstaan.

Bent u bezitter van één van de hierboven genoemde cv-ketels of werkzaam bij een onderhouds- of installatiebureau? De laatste versie van de onderhoudsinstructies van uw cv-ketel kunt u downloaden op de website van Ferroli of telefonisch opvragen. Neem voor het onderhoud echter altijd contact op met een erkend onderhouds- of installatiebureau. Zij zijn gekwalificeerd om onderhoud te verrichten.

Ferroli werkt momenteel met toeleveranciers aan het ontwikkelen van een extra thermische beveiliging zodat de cv-ketels van bovengenoemde types bij oververhitting automatisch uitschakelen. Zodra deze oplossing goedgekeurd is door de daartoe bevoegde instanties, dan kan uw erkende installatie- of onderhoudsbedrijf deze extra beveiliging installeren.

Zie ook website Ferroli

4 cv ketels