Schalkhaar- Het bestuur van SV Schalkhaar heeft vrijdag 20 februari gereageerd op de berichten die vernomen zijn over het vermeende ontucht door leiders van een voetbalkamp.
Hieronder treft u het originele bericht.


 

U heeft wellicht het bericht vernomen via media of van elkaar over de verdenking van ontucht dan wel mishandeling met minderjarigen door leiders tijdens een voetbalkamp van SV Schalkhaar. De zaak is voor de rechter geweest en verschillende media hebben verslag gedaan. Over twee weken volgt de uitspraak.

Nadat het bestuur van SV Schalkhaar op de hoogte is gebracht van het gebeuren tijdens het voetbalkamp hebben er gesprekken plaatsgevonden met alle direct betrokkenen. Ook justitie heeft contact gezocht met onze vereniging.
Aangezien wij niet kunnen oordelen of het gedrag, dat wij ongepast vinden, strafbaar is, heeft justitie ons na een mondeling onderhoud verzocht aangifte te doen om een vooronderzoek te kunnen starten. Dit heeft geleid tot dagvaardingen.
Om de privacy van zowel de betrokken jeugdspelers en hun ouders als de leiders te waarborgen willen wij als bestuur verder op inhoud en nieuwsgierigheid niet reageren. Om dezelfde reden hebben wij er lopende het onderzoek binnen de vereniging geen bekendheid aan gegeven. Zo is ons ook geadviseerd door externen. Betreffende leiders zijn momenteel niet actief in een kaderfunctie binnen de vereniging.
Ondertussen hebben we de procedures, protocollen en afspraken die er binnen de vereniging zijn omtrent gedrag, normen en waarden doorgenomen en waar nodig gaan we deze aanpassen. Ons beleid is plezier en veiligheid garanderen aan leden en bezoekers van onze vereniging. De komende periode zullen we bespreken welke acties verder genomen moeten worden.

Schalkhaar, 20 februari 2015