Deventer – Maandag 8 september start de gemeente met het saneren van het voormalige gasfabrieksterrein Zutphenseweg 6. Gemeente en provincie hebben een plan opgesteld voor de bodemsanering. Na de werkzaamheden is het zogenaamde Essentterrein geschikt voor de vestiging van een bedrijf.

Door de gasfabriekactiviteiten is de bodem vervuild met onder andere olie en zware metalen. De bovenste, verontreinigde grond wordt tot ongeveer een meter vervangen door schone grond. De werkzaamheden duren zo’n 2 maanden. Overigens is er nog geen nieuwe bestemming voor het terrein.

Wethouder Frits Rorink: “Het college wil met deze sanering een bijdrage leveren aan een schone en veilige leefomgeving voor inwoners en bedrijven.”

Ook Gashaven saneren

Gemeente en provincie hebben ook afgesproken de waterbodem van de Gashaven te saneren. De gemeente is bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Begin 2015 starten de hoofdwerkzaamheden.

Provincie

De provincie Overijssel maakt met betrokken partijen afspraken over het saneren van voormalige gasfabrieklocaties en betaalt in Deventer 860.000 euro mee.

Gedeputeerde Ineke Bakker voor Wonen, Milieu en Financieel Toezicht: “Het terrein van de voormalige gasfabriek in Deventer is een van de laatste van 13 gasfabrieksterreinen in Overijssel die worden gesaneerd. Samen met de gemeente en Essent werkt de provincie hier aan een schone en veilige leefomgeving, waarbij nieuwe ontwikkelingen op die terreinen mogelijk worden.”