Deventer- Eva Sipman heeft vrijdag 27 juli per mail en zonder enige toelichting laten weten de fractie van D66 Deventer te verlaten. Mondeling liet Eva Sipman desgevraagd weten dat ze zich bij de fractie van de VVD in Deventer zou aansluiten. Dat bericht werd door de VVD-fractievoorzitter per app bevestigd. Het besluit van Eva Sipman heeft inmiddels tot publiciteit en reacties op social media geleid. Het bestuur en de fractie hechten eraan om de leden en de kiezers te informeren over de gang van zaken.

 

D66 Deventer doet beroep op Sipman om zetel terug te geven

Eva Sipman heeft vorig jaar, net als alle kandidaat-raadsleden, bij de kandidaatstelling haar handtekening gezet onder de belofte dat ze haar zetel inlevert als ze de partij verlaat.

Het bestuur en de fractie van D66 Deventer hebben Eva Sipman 30 juli schriftelijk en per mail verzocht haar zetel bij de fractie van D66 Deventer te laten.

Eva Sipman liet op 8 augustus, na een week stilzwijgen en wederom per mail, weten dat ze bij haar keus blijft en de zetel dus niet terug geeft. Hiermee breekt zij een belofte, die zij bij volle bewustzijn en voorzien van een handtekening, heeft gedaan.

Eva Sipman schendt hiermee niet alleen het vertrouwen van de fractie en het bestuur. Ook het vertrouwen dat zij van de kiezers heeft gekregen, wordt door haar handelswijze ernstig beschadigd. Deze kiezers stemden immers op Eva Sipman als lid van D66 en niet als lid van de VVD. De 441 voorkeursstemmen die in maart op haar zijn uitgebracht, leveren nog geen halve zetel op. Met haar overstap naar de VVD Deventer neemt ze echter een hele zetel mee. De fractie en het bestuur vinden dit onacceptabel en respectloos.

Daar komt nog bij dat Eva Sipman tot op heden niet bereid blijkt om haar keuzes duidelijk uit te leggen aan de partij, de fractie en de kiezers.

 

Fractie had vertrouwen in elkaar en gaf elkaar veel speelruimte

De voorbije maanden was er af en toe sprake van verschillen van inzicht binnen de fractie. Dit is niet ongebruikelijk, en zelfs een gezonde gang van zaken. Voor een goed functioneren van de lokale democratie is het wenselijk dat er ook binnen de fractie ruimte is voor debat.

Tijdens de coalitieonderhandelingen heeft de fractie een teamsessie belegd, onder leiding van een professionele coach vanuit het landelijke partijbestuur. Tijdens deze sessie is gesproken over het omgaan met verschillende standpunten binnen de fractie. Eva Sipman had op dat moment een afwijkende opstelling ten aanzien van de gang van zaken rond Werkmakelaar – Oost.

Aan het einde van deze sessie hebben de fractieleden uitdrukkelijk het vertrouwen in elkaar uitgesproken.  Daarbij is de afspraak gemaakt dat de fractie instemt met de nieuwe coalitie en het bereikte akkoord. Maar ook is uitgesproken dat elk fractielid de ruimte krijgt voor een eigen opvatting. Eva Sipman had dus alle ruimte om afwijkend te stemmen bij de ingediende motie van wantrouwen tegen wethouder Kolkman. Ook met de beoogde coalitiepartners is gesproken over het belang dat D66 hecht aan de mogelijkheid voor fractieleden om af te wijken van het partijstandpunt. Deze ruimte werd D66 gegund door de beoogde coalitiegenoten en met die afspraken was er een basis om samen verder te gaan.

 

Schending van vertrouwen

Met de bevestiging van de onderlinge afspraken in de fractie en de beëdiging van het nieuwe college is de fractie met een goed gevoel het reces ingegaan, met de ambitie om na de zomer een frisse en sterke start te maken.

De mail van Eva Sipman kwam dan ook als een zeer onaangename verrassing. De wijze waarop Eva Sipman de partij heeft verlaten, door het sturen van een korte mail zonder verdere uitleg, is totaal in strijd met de sfeer tijdens de sessie en het uitgesproken vertrouwen in elkaar.  D66 wil een partij zijn waarin ruimte is voor discussie en waarin respect is voor ieders mening. De fractie en het bestuur constateren dat Eva Sipman niet bereid is om het gesprek met haar fractiegenoten aan te gaan. Hierdoor is er geen kans geweest om zaken te lijmen, of om te komen tot enige vorm van wederzijds begrip.

 

Hoe verder

Als partij hebben we, naast het moreel appèl aan Eva Sipman om zich aan haar beloften en afspraken te houden, geen instrumenten om deze ‘zetelroof’ ongedaan te maken. We gaan, zonder Eva Sipman, met onverminderd enthousiasme aan de slag met het bereikte coalitieakkoord. Een akkoord dat heel veel afspraken omvat waarvoor we ons tijdens de verkiezingen sterk hebben gemaakt. D66 Deventer heeft zich de afgelopen jaren bewezen als stabiele en constructieve partner. Deze constructieve houding werd beloond met de uitnodiging voor deelname aan de coalitie. Op basis van inhoud en vertrouwen hebben we een ambitieus coalitieakkoord gesloten en dat vertrouwen is ook met een zetel minder nog even sterk.

 

De fractie en het bestuur kunnen zich voorstellen dat er (bij de leden) nog vragen leven naar aanleiding van deze kwestie. Ieder die hieraan behoefte heeft, kan contact opnemen met fractievoorzitter Jan Schuring of afdelingsvoorzitter D66 Salland, Arjen Schuiling