Deventer-De afgelopen maanden zijn de damwanden voor een nieuwe onbewaakte fietsenstalling bij het station Deventer geplaatst. Deze damwanden vormen de bouwkuip van waaruit de aannemer de ondergrondse fietsenstalling uitbreidt naar 3.600 plaatsen. Daarmee blijft het stationsplein een aantrekkelijke entree van de stad.

Onder water
In de bouwkuip op het bouwterrein wordt zo diep gegraven dat het grondwater zichtbaar is. Daarom zal binnenkort de betonvloer van de stalling, onderwater, worden gestort.

Afzetting
Het bouwterrein is met hekken afgezet. Deze situatie blijft zo tot het voorjaar van 2016, wanneer de nieuwe fietsenstalling klaar is.

Tijdelijke stalling
Op dit moment kunnen reizigers in Deventer voor stalling van hun fiets onder andere terecht bij de tijdelijke voorziening op de gedempte gracht voor de Leeuwenbrug. Hier is ruimte voor 1200 fietsen. Ook staat hier een OV-fietsbox met 36 OV-fietsen.

Brengen en halen
Automobilisten die reizigers willen ophalen of wegbrengen van of naar het station kunnen dat doen op twee locaties. Op het parkeerdek achter de Leeuwenbrug en naast de tijdelijke ingang bij het Vogeleiland. Deze plekken (‘haal en breng-zones’) zijn bedoeld om even met de auto te stoppen, iemand uit of in te laten stappen en meteen weer weg te rijden.

Spoorzone Deventer
De vernieuwing van de fietsenstalling is een project van Prorail en de gemeente Deventer en wordt mede gefinancierd door de provincie Overijssel.