Deventer- Harry Webers heeft woensdagmiddag 29 juni uit handen van burgemeester Andries Heidema de Deventer Stadspenning met bijbehorende oorkonde ontvangen. De heer Webers kreeg deze onderscheiding vanwege zijn grote betrokkenheid en inzet in Deventer.

De heer Webers’ maatschappelijke betrokkenheid beperkte zich niet alleen tot Witteveen+Bos. Naast zijn dagelijkse werk zette hij zich vrijwillig in voor de ontwikkeling en verbetering van de zorg voor bewoners van Deventer. Als vrijwilliger bij het Rode Kruis verzorgde hij met veel genoegen vervoer voor mensen die dat nodig hadden. Ook heeft hij zich ingezet voor de Deventer Ziekenhuizen als lid van de Stichting Vrienden van het Deventer Ziekenhuis. Zijn grote betrokkenheid bij de zorgsector blijkt ook uit de positie binnen de Raad van Toezicht van Zorggroep Solis die hij al jaren vervult.

In 2004 heeft de heer Webers zich belangeloos ingezet als ambassadeur voor het toen nog te ontwikkelen hospice De Winde in Deventer. Mede door zijn adviezen en zijn inzet is het gelukt aanzienlijke steun te vergaren welke vooral de sfeer en inrichting van het hospice ten goede zijn gekomen. Door zijn grote betrokkenheid bij alle aspecten van de zorg, maakt hij meer tijd en energie dan gebruikelijk in dit soort functies vrij  om een goed beeld te kunnen vormen en zo de organisatie van Solis zorggroep met raad en daad bij te kunnen staan en dit ook nog op een verbindende en plezierige wijze.

Daarnaast ligt de lokale gemeenschap en de ontwikkeling van de stad Deventer hem na aan het hart. Hij is voorzitter van de Deventer Kring van Werkgevers (DKW) waar hij een inspirerende bijdrage heeft geleverd aan het sociaal- en economisch welzijn van de stad en de regio Stedendriehoek. De heer Webers toont bij de initiatieven een sterke (pro)actieve betrokkenheid.

Als bestuurslid en later voorzitter van de VVV in Deventer is hij mede verantwoordelijk voor het grote succes van de Deventer VVV die door velen in de regio als een rolmodel wordt gezien. De heer Webers heeft het maatschappelijk verantwoord ondernemen in hoge mate vorm en inhoud gegeven door actief mee te denken en mee te werken, door het geven van adviezen, door deel te nemen aan tal van overlegvormen en door financieel te participeren bij meerdere evenementen die in Deventer worden gehouden. Te denken aan Dickens festival, Boekenmarkt, Deventer op Stelten, allemaal evenementen die nationaal en internationaal zeer bekend staan mede dankzij de inzet en betrokkenheid van de heer Webers. Hij wordt dan ook binnen de VVV gekwalificeerd als een meer dan bovenmatig, inspirerend en stimulerend persoon, en dit alles op basis van vrijwillige inzet.

De heer Webers heeft een brede culturele belangstelling, die hij in tal van andere vrijwillige functies ten goede heeft laten komen aan de Deventer samenleving. Er zijn vele organisaties en personen uit de culturele sector die, niet tevergeefs, een beroep hebben gedaan op zijn inzet en enthousiasme. Bij o.a. de Leeuwenkuil centrum voor cultuureducatie, de Deventer Schouwburg, het Kunstenlab, het Jongeren Cultuurfonds, een stichting van waaruit lokale kunstenaars actief worden ondersteund en het Havenkwartier.

Ook is de heer Webers erg betrokken bij Saxion. Zo is hij lid van de jury voor de Afstudeerprijs van Saxion, maar altijd bereid om mee te denken bijvoorbeeld bij de vorming van de Strategische Visie 2020. In samenwerking met Saxion en Witteveen+Bos zijn er onderzoeksprojecten in het buitenland ontwikkeld. De heer Webers vindt de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en ondernemers in binnen- en buitenland zeer belangrijk en zorgt ervoor dat die verbinding tot stand komt en blijft.

Andere functies van de heer Webers:

  • voorzitter Deventer Kring van Werkgevers
  • lid van de Economische Kopgroep van de gemeente Deventer
  • lid Regiocommissie Kamer van Koophandel Oost-Nederland (namens VNO NCW)