Deventer – Ook plastisch chirurg Michiel Beets mag zich nu ‘Europees Handchirurg’ noemen. Het Deventer Ziekenhuis heeft hiermee 2 superspecialisten voor handchirurgie in huis.

Aandoeningen aan de handen en polsen komen veel voor. Vaak worden ze veroorzaakt door een blessure, maar er kan ook sprake zijn van slijtage aan de gewrichten, reumatische aandoeningen, ontstekingen in de pees, beknelling van de zenuw of een aangeboren afwijking. In veel gevallen is er functieverlies en pijn.

Kwaliteit
In het Deventer Ziekenhuis is een gespecialiseerd Hand Diagnostisch Centrum waar zich jaarlijks zo’n 700 patiënten voor verschillende hand- en polsklachten melden. Het ziekenhuis trekt met deze gespecialiseerde zorg ook mensen van buiten de regio naar de koekstad.

beets.jpg

In het Hand Diagnostisch Centrum werken 2 plastisch chirurgen en evenzoveel handtherapeuten. Vorig jaar behaalde 1 van de chirurgen al het felbegeerde diploma Europees Handchirurg. Nu mag Michiel Beets zich ook in die rij scharen. De Federation of European Societies of Surgery of the Hand (FESSH) riep dat diploma in het leven om binnen Europa een gezamenlijke kwaliteitsnorm voor handchirurgie te stellen.

Een patiënt weet dat een FESSH geaccrediteerd handchirurg op alle onderdelen van de handchirurgie (skelet, gewrichten, weke delen, aangeboren afwijkingen, zenuwaandoeningen en letsels) kennis en vaardigheden bezit en zo de best mogelijk zorg voor hand- en polsaandoeningen krijgt. Dat is in het Deventer Ziekenhuis dus dik in orde.